اخلاق نت , اخلاق , مهدویت

 95 مهمان حاضر

عضویت

ورود اعضا

پشتیبانی

تماس با ما

تلفن تماس

 • امروز جمعه ۷ فروردين ۱۳۹۴

  مقدمه ای براخلاق اسلامی 2

  نامه الکترونیک چاپ PDF

  منابع مقاله:

  فصلنامه حوزه، شماره 5، ؛
  در مقاله پیشین مطالبی را در باب تعریف لغوی واصطلاحی اخلاق متذکر شدیم و بدنبال آن اهمیت اخلاق در قرآن را بحث نمودیم واکنون برآنیم که اهمیت اخلاق در روایات معصومین - علیهم السلام - را مورد بررسی قرار دهیم .

  اهمیت اخلاق در روایات

  آشنائی با روایات و بررسی و تفحص دراین سرچشمه زلال معارف انسان سازاسلامی , شیوه دیگری است برای شناخت هر چه بیشترارزش واهمیت اخلاق , و یافتن نقش عظیم وارزشمند آن در عروج معنوی انسانی , و تکامل اجتماعات بشری چه اینکه با نخستین سیراجمالی بر جوامع روائی , بدین حقیقت پی می بریم , که اخبار و روایات همچون آیات قرآنی , در برگیرنده مسائل اخلاقی بوده , آنچنان که گویاارزشهای اخلاقی چون هاله ای از نور, روایات را فرا گرفته است . دریافت این حقیقت , نه تنها گواهی بر همسانی و هماهنگی کامل این دو منبع (کتاب و سنت ) می باشد بلکه بیش از هر چیز نمایانگر عمق و گستردگی موضوع اخلاق در میان همه موضوعاتی است که در گنجینه های معارف اسلامی وجود دارد, و در نتیجه حکایتی از عظمت واهمیت آن .

  فزونی این اهمیت را آن هنگام بیشتر متوجه می شویم , که نگاهی به زندگی ائمه علیهم السلام کرده , می بینیم وسعت و گسترش مسائل اخلاقی , حقیقتی است که نه تنها در گفتار, بلکه در تمتم شئون فردی واجتماعی آنان مشاهده می گردد, بدان صورت که وقتی صحنه های جهاد و نبردایشان را با دشمن می نگریم , و یا رفتار و کردارشان را در صحنه سیاست واجتماع مطالعه می کنیم درخشش والاترین نکات اخلاقی ,ارزنده ترین درسهائی است که ما می آموزیم . 1 و همینطور در زمینه های دیگر که مجال بیان نبوده , بررسی آن را به خواننده طالب می گذاریم .

  بنابراین چون گفتار, فعل و تقریر معصومین علیهم السلام در شریعت نیز بیانگر همین حقیقت بوده , و نشانگراین امراست که تمام شئون زندگی و حیاتی آنان مظهر تجلی و صفات و کمالات الهی می باشد و برای ما حجت است جهت آشنائی از آن اخلاق و کمالات , به فرازهائی از زیارت شریفه[ جامعه کبیره] که در کتب ادعیه نقل گردیده و شیخ صدوق در[ من لا یحضره الفقیه] نقل کرده است و در خطاب ائمه معصومین می باشد, توجه می کنیم :

  [ السلام علی ائمه الهدی و مصابیح الدجی واعلام التقی ... والادلاء علی مرضات الله ... والتامین فی محبه الله ... واشهدانکم الائمه الراشدون المهدیون المعصئومون المکررمون ,المقربون المتقون الصادقون] ,[ ...کلامکم نور وامرکم رشد و وصیتکم التوی وفعلکم الخیر وعادتکم الاحسان وسجیتکم الکرم] . 2

  بدینسان می بینیم معصومین علیهم السلام تمام وجودشان را سجایای اخلاقی و صفات برازنده انسانی احاطه نموده است و به تمام معنی اخلاق الهی را در وجود خویش بحد کمال رسانده اند.

  واکنون با توجه به اینکه بررسی اهمیت اخلاق در گفتار و رفتار ائمه علیهم السلام بس گسترده است و در مجال این مقاله نمی گنجد, تنها به بررسی گفتار آنان می پردازیم , آنهم بدین شیوه , که از میان روایات موجود در بای اخلاق فقط به ذکر روایاتی می پردازیم , که بیانگر نمونه های صریح دراهمیت اخلاق باشد.

  ابتداء برای روشن شدن عناوین مطرح شده , دو نکته را یادآوری می کنیم :

  1- گرچه محوراصلی دراین گفتار,اهمیت وارزش اخلاق است ,اما پرداختن به عناوینی مانند:[ترغیب به حسن خلق] یا [آثار حسن خلق] برخاسته ازاین حقیقت است که دو عنوان یاد شده , جلوه دیگری ازارزش اخلاق , در روایات می باشد.

  2- تبیین اهمیت وارزش اخلاق حسنه با عنوان[ حسن خلق] براساس این نحوه تفکر می باشد, که مفهوم صحیح و دقیق[ حسن خلق] عبارت است از: جمیع صفات و ملکات نیکی که برای نفس حاصل می گردد, چه اینکه آن صفات , مربوط به چنبه های فردی انسان باشد, مانند: زهد, وقار, ورع , حلم و..., یا در ارتباط باابعاداجتماعی وی باشد, مانند:تودد, تواضع , خوش برخوردی و..., واینکه می بینیم پاره ای حسن خلق را در برخورد نیک , محدود نموده اند, با توجه به معنای سهل انگاشته ای است که از خلق یااخلاق , متداول می باشد.

  براین اساس ,مراداز حسن خلق که در روایات ,مورد توجه قرار گرفته است فقط نیکوئی در برخوردهای اجتماعی حسن معاشرت نیست , چه این ,یکی از مظاهر و نمودهای حسن خلق است , بلکه منظوراز آن توجه به هر یک از خلق و خوهائی است که صورت باطن را نیک داشته ,و عامل اصلی کردار و رفتار نیکو در همه شئون فردی واجتماعی می گردد.

  برای پی بردن به این نظر, به دو گفتاراز علماءاخلاق توجه می کنیم :

  1امام محمد غزالی طوسی می نویسد:

  [بدان که اندر حقیقت خوی نیکو تا آن چیست و کدام است سخن بسیار گفته اند, و هر یکی آنچه فراپیش آده است بگفته است , و تمامی آن نگفته است چنانکه یکی می گوید:[روزی گشاده داشتن است]. و یکی می گوید:[رنج مردمان کشیدن است]. و یکی می گوید:[ مکافات بد ناکردن است] وامثال واین همه یعضی از شاخه های وی است , نه حقیقت و تمامی وی] .

  2 مرحوم مولی محسن فیض کاشانی[ره] می نویسد:

  [ اعلم ان الناس قد تکلموا فی حقیقه الخلق الحسن حقیقه الحسن وانه ما هو؟ و ما تعر ضوا لحقیقته ... و لم یصرفواالعنایه الی ذکر حده وحقیقته ... و ذلک کقول بعضهم : حسن الخلق بسط الوجه , بذل الندی ... و امثاله کثیر].

  و سپس خودبه تعریف خلق , و حسن و سوء آن پرداخته می گوید:

  [فالخلق مباره عن هیئته للنفس , راسخه تصدر عنهاالافعال بسهوله , فان کانت الهیئه بحیث تصدر عنهاالافعال الجمیله المحموده عقلا و شرعا, سمیت الهیئه خلقا حسنا, وان کان الصادرمنهاالافعال القبیحه سمیت الهیئه التی هی المصدر خلقا سیئتا].

  بنابراین[ حسن خلق] و[ اخلاق حسنه] دراصطلاح یک مفهوم داشته , و تفاوت این دو تعبیر در روایات موجب اختلاف مضمون روایات نمی گردد.

  ازاینرو, گفتار را در دو بخش , نخست[ حسن خلق] و سپس[ سول خلق] پیش می گیریم :

  1 حسن خلق:

  بی شک ,با توجه به معنای صحیح و دقیقی که از حسن خلق بیان داشتیم که هرانسان با مراجعه به سرشت بی آلایش و وجدان پاک خود, به سادگی نیکیها و محسنات اخلاقی را می شناسد و آنها رااز رذائل اخلاقی تمیز خواهد داد. واگر دراینجا مطالبی زیر عناوین:[ اهمیت حسن خلق] ,[ ترغیب به حسن خلق] و...مطرح می کنیم , نه بدان جهت است که می خواهیم در موضوع[ حسن خلق] به بررسی ای صرفا نظری جهت افزودن اندوخته ها و مکتسبات ذهنی پرداخته باشیم بلکه طرح این مسائل در پرتو سخنان هدایت بخش و نور گستر معصومین علیهم السلام بدین منظوراست که روزنه امیدی در دلهای عاشق و شیفته کمال گشوده گردد تا همراه با دانش پژوهی از فروع ارزشهای اخلاقی ,گرمی جان گرفته , و در میان جنجال الفاظ واصطلاحات علوم ,نهال گرانمایه مکارم اخلاقی را در وجود خویش بارور سازند

  الف اهمیت حسن خلق :

  دراینکه رشد و ترقی , و سعادت فردانسان و جامعه انسانی همراه با اخلاق و صفات برگزیده انسانی است , میان مکاتب الهی هیچگونه اختلافی نیست . واگر مکاتبی را می یابیم که منکراین واقعیت اند,ازاینرواست که شالوده مکتب آنان براساس ارزشهای مادی بنا نهاده شده است و اخلاق راامری رو بنائی انگاشته اند و چندان ارزشی برای آن به حساب نیاورده اند.اما در بینش اصیل مکتب الهی اسلام ,از آنجا که پاکیها و محسنات اخلاقی نقشی اساسی در صعود مومن بسوی کمال مطلق دارد,اخلاق دارای منزلتی بزرگ و سرلوحه دعوت همه انبیاءالهی بوده و همواره پیروان خود را پس از دعوت به یکتاپرستی , به پاکیزگی نفس ,اصلاح درون , علاقمندی به نیکی و فضیلت و دیگرامور نیکی و سودمنداخلاقی سوق می داده اند. واین است که پیامبراکرم] ص] می فرماید:

  [بعثت لاتمم مکارم الاخلاق] . 6

  با تامل دراین کلام ,می بینیم حضرت[ اتمام] مکارم اخلاق را,از هدفهای بعثت خویش بیان نموده است . نه ابداع وایجاد آن را زیرا پیامبر انجام و گسترش مکارم وارزشهای اخلاقی را در سایه باروری رسالت انبیاء گذشته و شریعتها می داند,ازاین رو, آنرا تتمیم و تکمیل می نامد

  و نیز شعار دیگری که دراین کلام نهفته است , باز شناسی قدر و منزلت ارزشهای اخلاقی است چون روشن است آن موضوعاتی که بطور مستقیم تحت پوشش هدفهای بعثت و رسالت قرار گرفته , بخاطراهمیت آن و نقش اساسی ای است که در تحقق اهداف بعثت دارد.

  واینک در تبیین هر چه بیشتراین ارزش واهمیت به ذکر برخی از روایات می پردازیم :

  1 روی عن عمار بن یاسر, قال : قال رسول الله - صلی الله علیه و آله:[ حسن الخلق خلق خلق خلق الله الاعظم] . 7

  [حسن خلق , خلق خداوند عظیم است] .

  2 عن امیرالمومنین - علیه السلام:[ حسن الخلق راس کل بر]. 8

  [ اصل هر نیکی , نیک خوئی است] .

  3 عن الحسن بن علی بن ابی طالب - علیهماالسلام :ان احسن الحسن الخلق الحسن] . 9

  [برترین نیکی , نیک خوئی است] .

  4 عن رسول الله - صلی الله علیه و آله:[ حسن الخلق نصف الدین] .

  [نصف دین خلق نیکواست] .

  5 قال رسول الله - صلی الله علیه و آله:[ - اول ما یوضع فی میزان العبد یوم القیمه حسن خلقه] . 11

  اولین چیزی که روز قیامت در میزان سنجش بنده قرار می گیرد. خلق نیک اوست .

  6 جا رجل الی رسول الله - صلی الله علیه و آله - من بین یدیه , فقال : یا رسول الله ماالدین ؟ فقال حسن الخلق , ثم اتاه عن یمینه فقال : ماالدین ؟ فقال حسن الخلق , ثم اتاه من قبل شماله , فقال : ماالدین ؟ فقال : حسن الخلق ثم اتاه من ورائه , فقال : ماالدین ؟ فالتفت الیه وقال :اما تفقه الدین , هوان لا تغضب

  [مردی از پیش روی , نزد پیامبر آمد و عرض کرد: دین چیست ؟ حضرت فرمودند: خوی نیکوست , سپس از طرف راست آمده عرض کرد: دین چیست ؟ حضرت فرودند: خوی نیکوست , دگر باراز طرف چپ آمده , عرض کرد: دین چیست ؟ حضرت فرمودند: خوی نیکوست , برای چهارمین باراز پشت سر آمده عرض کرد: دین چیست ؟ حضرت سوی او روی نمودند و فرمودند: آیا نفهمیدی دین چیست ؟ دین این است که تند خوئی ننمائی] .

  معرفی حسن خلق با عناوینی چون[ خلق الله الاعظم] ,[ راس کل بر],[ احسن الحسن] و صدها عنوان دیگر بااین محتوی در روایات معصومین ما - علیهم السلام , نه تنها بیانگرارزش حسن خلق بوده , بلکه گویای این حقیقت است که حسن خلق محور همه ارزشهااست .

  تامل دراین حقیقت گشاینده این رازاست که در یابیم چرا پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - که توصیفش در زبان وحی چنین آمده : [ انک لعلی خلق عظیم] 13 و نیزائمه - علیهم السلام - که در صفات برازنده انسانی والهی تام اند,اینگونه دست نیاز به سوی معبود بلند کرده حسن خلق و مکارم اخلاق طلب می نمایند:

  1 عن رسول الله - صلی الله و علیه و آله اللهم کما حسنت خلقی فحسن خلقی] . 14

  [پروردگارا همچنان که خلقتم را نیک گرداندی خلق و خویم را نیز نیک دار].

  2 وکان من دعائه - صلی الله علیه و آله - فی افتتاح[ اللهم اهدنی لاحسن الاخلاق , لایهدی لا حسنهاالاانت واصرف عنی سیئها لایصرف عنی سیئهاالاانت] . 15

  [پروردگار به نیکوترین اخلاق هدایتم فرما زیرا جز تو هدایت گری باخلاق نیک نیست , و مراازاخلاق سوء بازدار, زیرا بازدارنده ای از آن , جز تو نیست] .

  3 من دعائه - علیه السلام:اللهم صل علی محمد و آل محمد.. وهب لی معالی الاخلاق. 16

  از دعاهای امام سجاد علیه السلام : پروردگارا بر محمد و آلش درود فرست ... و مرا عالی ترین اخلاق کرامت فرما.

  برای درک منزلت مسائل اخلاقی , چه بیانی ازاین گویاتر که می بینیم معصومین - علیهم السلام - جهت موهبت یافتن به معالی و محاسن اخلاق , دست به دعا برداشته و آنرااز پیشگاه کمال مطلق درخواست می کنند.

  این فراز آموزنده این درس است که ما نیز در وجود خویش نسبت به مکارم اخلاقی احساس نیاز کنیم و آن را کوچک نشماریم .

  همچنانکه پیامبر[ص] فرمودند:

  [ لو علم الرجل ما له فی حسن الخلق , لعلم انه یلله لله تاج ان یکون له خلق حسن] . 17

  و نیزاز تامل در روایاتی دیگر دراین باب در می یابیم , موفقیت در کسب اخلاق نیک , توفیق و موهبتی الهی است و دریافت آن اختصاص به مومنانی دارد که در طاعت و بندگی خداوند, و جلب رضای او کوشیده و خویش را برای رساندن به کمالات اخلاقی آماده ساخته اند, دراین صورت است که تحت لوای مواهب والطاف رحیمیه خداوند قرار گرفته واز مکارم و محاسن اخلاقی بهره مند می گردند. که بذکر دو روایت از آن بسنده می کنیم:

  1 قال رسول الله - صلی الله علیه و آله :الا خلاق منایح من الله عزوجل فاذااحب عبدا منحه خلقا حسنا واذاابغض عبدا منحه خلقا سیئا]. 18

  [ پیامبر - صلی الله علیه و آله - فرمودند:اخلاق عطایای الهی است زمانیکه بنده ای را دوست بدارد خلق نیکو عطایش فرمودند:اخلاق عطایای الهی است زمانیکه بنده ای را دوست بدارد خلق نیکو عطایش فرماید, و آنگه که او را دشمن دارد خلق ناپسند باو دهد].

  قال الصادق - علیه السلام: [ - الخلق الحسن جمال فی الدنیا و نزهه فی الاخره , و به کمال الدین و قربه الی الله , ولایکون حسن الخلق الا فی کل ولی وصفی , لان الله تعالی ابی ان یترک الطافه و حسن الخلق الا فی مطایا نوره الا علی وجماله الازکی لانها خصله یختص بهاالاعرف بربه ولایعلم ما فی حقیقه حسن الخلق الاالله تعالی]19 .

  امام صادق - علیه السلام - فرمودند:[خلق نیکو در دنیا زیبائی و در آخرت گشایش است و موجب کمال در دین و نزدیکی به پرودگاراست . و حسن خلق تجلی نیابد مگر در وجود دوستان و برگزیدگان خداوند, زیرا که خداوند متال خودداری می کندازافاضه الطافش بویژه خلق نیکو, مگر برای آنانکه محل تجلی نوراعلی و جمال پاک الهی باشند زیرااین ویژگیی است که کسانی بان امتیاز می یابند که شناساترند به پروردگار خود, و آنچه در حقیقت خلق نیکواست جز خداوند متعال کس نداند]. 2

  ب ترغیب به حسن خلق :

  کثرت روایات در باب حسن خلق با تعبیرهای مشابه , ما رامتوجه این امر می سازد که گویا معصومین - علیه السلام - بدانجهت که زندگی انسانی والهی مومن را در سایه محاسن اخلاق دانسته اند, و رشد و کمال و نیز رستگاری را در گرو آن می دیده اند. بدین رو, کوشیده اند با سخنان گوناگون , نقاب از چهره ارزشهای اخلاقی گشوده , تا رسالت خویش را در جهت ارشادو هدایت امت , برای درک مسائل و موضوعات ارزنده و سرنوشت سازاسلامی بانجام رسانده باشند. گواه مطلب اینکه , می بینیم آنان گاهی آن را به[ خلق الله الاعظم] و ... تعبیر نموده اند, و گاهی آنرا عطیه و موهبت الهی دانسته اند, و گاه با صریحترین بیان و گویاترین سخن , پیروان خویش را بدان ترغیب نموده اند, که ذیلا به ذکر فرازهائی از آن سخنان می پردازیم :

  1 قال رسول الله علیه و آله:[ الا وان اشبهکم بی ,احسنکم خلقا]. 20

  آگاه باشید که شبیه ترین شما به من , نیکوترین شماست در خلق و خوی] .

  2 قال رسول الله صلی الله علیه و آله:[ تخلقوا باخلاق الله ,ان اکثرالناس یدخلون الجنه بتقواالله و حسن الخلق] . 21

  [به اخلاق الهی آراسته گردید, زیرا که با تقوی و خوی نیکو, بیشتر مردم وارد بهشت می شوند].

  3 عن ابی عبداللفه علیه السلام قال : قال رسول الله صلی علیه و آله : [ ان صاحب الخلق الحسن له مثل اجرالصائم القائم] . 22

  [نیک خوی را پاداشی چون پاداش روزه دار شب زنده داراست] .

  4 عن ابی عبدالله علیه السلام:[ ان الله تبارک و تعالی لیعطی العبد من الثواب علی حسن الخلق , کما یعطی المجاهد فی سبیل الله , یغدو علیه و یروح] . 23

  [خداوند بر نیک خوئی بنده , پاداشی را عطا می کند که به مجاهد در راه خودش در هر صبح و شب می بخشد اشاره به مجاهدی که همیشه در جهاد است].

  5 عن ابی عبدالله علیه السلام:[ ان اجلت فی عمرک یومین , فاجعل احدها لادبک لتستعین به علی یوم موتک] . 24

  اگراز عمرت تنها دو روز باقی است , یک روزش را برای ادب خویش (کسب سجایای اخلاقی )اختصاص ده , تا برای روز مرگ از آن روز کمک بگیری .

  از آنجا که معصومین - علیهم السلام - هرگز سخنی با غراق نگفته اند, و در سخن هدفی جز بیان نداشتند,ازاینرو,اگر می بینیم اینگونه ما را بسوی اخلاق نیکو سوق می دهند, نه این است که تنها مقصود, بر انگیختن عاطفه واحساس باشد, بلکه با توجه به ارزشی است که اخلاق در پیکره دین دارد, واین حقیقت تا آنجااهمیت دارد, و زندگی بشری و حیات و تکامل او نقش دارد که پیامبر[ ص] انگیزه بعثت خود را آن می داند واین سخن تبیینی است دراهمیت اخلاق :

  [بعثت بمکارم الاخلاق و محاسنها]. 25

  ج آثار حسن خلق :

  ارزش واهمیت اخلاق و محاسن اخلاقی , که تاکنون درباره آن سخن گفته شد, گر چه خود بدون توجه به فوائد و آثارارزشمند آن , نقشی اساسی در تکامل ابعاد نهانی انسان داشته واو را در رشد حیات بشری کمک رسانده است .اما بدون شک .این محاسن اخلاقی , خود آثار فردی واجتماعی و سیاسی بطور منفرد داشته است که می توان از آن تعبیر به[ سعادت زیستی] انسان نمود.ازاینرو,این بخش را ماافزون بر مباحث گذشته و پی آمداخلاق حسنه , بحث خواهیم کرد و چون روایات این بخش فراوان می باشد ما بذکر نمونه ای چنداز هر یک باب , با جمع بندی های لازم ارائه خواهیم داد.امیداست ,این بخش نیز تاکیدی براهمیت اخلاق و ضرورت فراگیری آن در زندگی ما قرار گرفته باشد:

  1 آثار و فوائد دنیائی :

  بااولین توجه به قسمتی از روایات اخلاقی در می یابیم , که اخلاق نیک آثار بسیاری در همه شئون انسان دارد, که آنها را می توان در دو بخش خلاصه نمود:

  الف آثار فردی :

  3عامل عزت و ذلت :

  عن امیرالمومنین - علیه السلام - قال : رب عزیزاذله خلقه , و ذلیل اعزه خلقه . 26

  [چه بساانسانهای مورد توجهی که اخلاق بد, آنها را خوار نموده , و انسانهای سرافکنده ای که بااخلاق نیک عزت یافته اند].

  طول عمر:

  عن ابیعبدالله - علیه السلام - قال:[ البر و حسن الخلق یعمران الدیار یزیدان فی الاعمار]. 27

  [نیکوکاری و نیک خوئی خانه ها را آباد و عمرها را زیاد می کند].

  ازدیاد روزی :

  عن الصادق - علیه السلام[ - حسن الخلق یزید فی الرزق] . 28

  ب آثاراجتماعی :

  آسایش بخش زندگی :

  قال علی - علیه السلام:[ لاعیش اهنا من حسن الخلق] . 29

  [زندگی ای گواراتراز نیک خوئی , نیست] .

  نفوذ در مردم :

  قال رسول الله - صلی الله علیه و آله[ - انکم لاتسعون الناس باموالکم ولکن یسعهم منکم ببسط الوجه و حسن الخلق] . 30

  [شما بااموالتان نمی توانید بین مردم نفوذ کرده , بلکه نفوذ شما با گشاده روئی و نیک خوئی است] .

  همبستگی والفت :

  قال علی - علیه السلام:[ من حسن خلقه کثر محبوه و آنست النفوس به] . 31

  آنکس که نیک خوی باشد, دوستانش بسیار شده وانسانها به او خو گیرند].

  2 آثار و فوائداخروی :

  دیگراز آثاراخلاق نیکواینست که مرگ را برانسان شیرین می کند و حیات پس از مرگ را با سعادت و رستگاری همراه می سازد, ما بچند روایت اشاره می کنیم :

  زدودن لغزشها:

  عن ابیعبدالله - علیه السلام - قال:[ ان الخلق الحسن یمیث الخطیئه کما تمیث الشمس الجلید]. 32

  [خوی نیکو خطا را ذوب می کند آنچنان که خورشید یخ را].

  علو درجه :

  قال رسول الله - صلی الله علیه و آله:[ ان العبد لیبلغ بحسن خلقه عظیم درجات الاخره و شرف المنازل وانه لضعیف العباده وانه لیبلغ بسوء خلقه اسفل درک جهنم , وانه لعابد]. 33

  بنده بوسیله خلق نیکویش به بالاترین منزلت ها و عظیم ترین درجات آخرت می رسد, گر چه در عبادت سست و ناتوان است . و با خوی بدش بقعر جهنم می افتد, گر چه بسیار عبادت کرده است .

  بار یافتن در جوار قدس اله

  قال رسول الله - صلی الله علیه و آله[ - اوحی الله تعالی الی ابراهیم : یا خلیلی حسن خلقک ولومع الکفار تدخل الابرار, فان کلمنی سبقت لمن حسن خلقه ان اظله فی عرشی , وان اسکنه حظیره قدسی , وان ادنیه , من جواری] .

  [خداوند به ابراهیم وحی کرد:ای خلیل خویت را نیکودار, حتی با کفار تااز نیکان گردی , چه اینکه کلمه ( اراده ) من براین قرار گرفته , آنکس که نیک گرداند خویش را, سایه افکنم او را در عرشم , و اسکان دهم در بهشتم , و نزدیک گردانم در جوارم] .

  2 سوءخلق :

  آنگاه که انسان به طواف برگردیت درونی ( هوا و هوسها) سرگرم گردد و در نتیجه ,از تعالیم ارز آفرین اسلام غافل مانده واز مسیر کمال اخلاقی وانسانی دورافتد, ضد ارزشها و سیئات اخلاقی بر وی هجوم آورده واو رااز هر طرف احاطه خواهد نمود. دراین هنگام , چنانچه شخص از مستی این سرگرمی بهوش نیاید و خویش را در تابش پرتو فروغ فرهنگ اسلام و برنامه نجات بخش معصومین - علیهم السلام - قرار ندهد, رفته رفته قلبش به تسخیر صفات ضدانسانی در آمده و در نهایت مظاهر وجودی اش , جلوه گاه راذائل اخلاقی و صفات ناپسند شیطانی خواهد گردید.این حقیقتی است که در تک تک رذائل جاری است , چه اینکه گاه ممکن است , شخص از سوی یک رذیله اخلاقی مود هجوم قرار گیرد و گاه از سوی دو, و یا بیشتر و بیشتر...

  و براین اساس که یکی از شیوه های موثر در بیان تفهیم معانی ,این است که در کنار بیان یک موضوع , نقطه مقابل آن نیز معرفی گردد (چنانکه گفته شده است : تعرف الاشیاء باضدادها) ما نیز دراینجا بمعرفی سوء خلق پرداخته , بدان امید که این شیوه در بهتر آشکار گردیدن حقیقت و گوهره حسن خلق موثرافتد.

  ´الف : نکوهش سوا خلق :

  همانگونه که هرانسانی به مقتضای طبیعت خود محاسن اخلاقی را - هر چند فاقد باشد - نیک دانسته و بدانها علاقمند می باشد, همینسان ذاتاز از خلق و خوهای ناپسند - هر چند متصف به آن باشد - تنفر داشته و آن را بد می شمارد.این یک امر وجدانی و برای همه قابل درک است .اما در میان آنچه مهم می باشد,این است که انسان درصحنه زندگی با روی آوردن به هوا و هوسهای شیطانی , پا روی طینت پاک خود نگذاشته و آن را در لابلای غبار تمایلات و تعلقات مستور ندارد.

  ازاین روی ,اگر در تعالیم تربیتی اسلام اینهمه به محاسن اخلاقی ارجن نهاده شده واز طرف دیگر می بینیم , شدیدترین نکوهش ها و مذمت ها از سوء خلاق به عمل آمده است بدین خاطراست که علاوه بر آثار نیک و بدی که بر هر یک مترنب است (که بتنهائی می تواند منشا آن ارج واین نکوهش گردد) مطابق با مقتضای سرشت انسانی انسان نیز می باشد. 9

  با دریافت این حقیقت در می یابیم که چون کمال طلبی درانسان پویش و جویش درونی است لذا توجه بامور فطری و تلاش در جهت شکوفائی آنها در پرتو دستورات و فرامین شرع , نقش اساسی در خودسازی و کمال یابی دارد.

  اینک احادیثی چند در نکوهش سوء خلق متذکر می شویم :

  1 قال امیرالمومنین - علیه السلام : سوءالخلق شرقرین. 35

  [سوء خلق ناپسندترین همراه است] .

  2 قال رسول الله - صلی الله علیه و آله:[ من سعاده المرء حسن الخق , و من شقاوته سوءالخلق] . 36

  [نیک خوئی از خوشبختی انسان و بدخوئی از نگون بختی اوست] .

  3 قال علی - علیه السلام:[ - من سائت سجیته سرت منیته] . 37

  [ هر کس بدخوی باشد, مرگ او مردم را شادگرداند].

  4 قال صلی الله علیه و آله:[ان جبرئیل الروح الامین نزل علی من ند رب العالمین , فقال : یا محمد علیک بحسن الخلق , فان سوءالخلق ذهب بخیرالذنیا والاخره] . 38

  [جبرئیل امین از جانب پروردگار بر من فرود آمد و فرمود:ای محمد بر تو باداخلاق پسندیده , چرا که خلق زشت محو کننده نیکیهای دنیا و آخرت است] .

  5 قال علی - علیه السلام:[ - تجنب من کل خلق اسوئه , و جاهد نفسک علی تجنبه , فان الشر لجاجه] . 39

  [ از بدترین هر خلقی دوری نمای , و نفست را برای پیکا با آن مجهز ساز, چه اینکه زشتی خیره سری است] .

  ب پیامدهای سوء خلق :

  از آنجا که سرنوشت اخروی انسان در گرواعمال و رفتاری است که در طول حیات خویش انجام می دهد, و نیزاز طرف دیگر دانستیم اعمال و رفتار نیک و بداو برخاسته و منبعث از صفات و خلقیا روحی و درونی می باشد. بدینسان نتیجه می گیریم که روحیات واخلاق ویژه هر فرد, هم در زندگی این جهانی او تاثیر داشته و هم در حیات پس از مرگش , بنابراین اگر می بینیم در روایات برای هر یک از حسن خلق و سوء خلق آثاری - اعم از دنیوی واخروی - بیان گردیده است ,امری مبهم نبوده و با دقت در زندگی و سرنوشت انسانهای نا متخلق - که چگونه عرصه زندگی بر آنها تنگ گشته و در نهایت کارشان به چه فلاکت و هلاکتی منجر شده است و در مقابل ,انسانهای متخلق از چه موفقیتها و گشایشهائی بهره مندند - حقیقت این امر محسوس می گردد. بدین روی , همانگونه که برای محاسن اخلاقی آثاری بیان نمودیم برای روشن گردیدن حقیقت مذکور, نیز به برخی از آثار سوء خلق اشاره می کنیم :

  1 آثار و پیامدهای دنیوی :

  زندگی محنت بار و ناخوش آیند:

  عن امیرالمومنین - علیه السلام:[ - سوءالخلق نکدالعیش و عذاب النفس] . 40

  [بد خلقی , تلخی و ناگواری زندگی , و نیز شکنجه و آزار نفس است] .

  اضطراب و تنهائی :

  عن امیرالمومنین - علیه السلام:[ سوءالخلق یوحش النفس و یرفع الانس] . 41

  [بدخلقی , نفس را بوحشت انداخته و همدمی رااز بین می برد].

  قال علی - علیه السلام:[ - من ساء خلقه اعوزه الصدیق الرفیق] . 42

  [آن کس که بد خوی باشد, دوست و همراهی نخواهد یافت] .

  غم واندوه :

  [سئل عن امیرالمومنین - علیه السلام - عن ادوم الناس غما, قال : اسوتهم خلقا]. 43

  [درباره کسانی سئوال شده که همیشه غمزده اند, حضرت فرمودند: بدخوی ترین ایشان است] .

  2 پیامدها و عواقب معنوی :

  تباه کننده ایمان و عمل :

  [عن ابی عبدالله - علیه السلام :ان سوءالخلق لیفسدالایمان کما یفسداخل العسل] . 44

  [بدخلقی ایمان را تباه می کند آنچنانکه سر ه عسل را].

  [عن ابیعبدالله - علیه السلام - : قال:[ ان سوءالخلق لیفسدالعمل کما یفسدالخل العسل] . 45

  [بدخلقی , عمل را تباه می کند آنچنانکه سرکه عسل را].

  [قیل لرسول الله - صلی الله علیه و آله ان فلانه تصوم و تقوم اللیل و هی سیئه الخلق توذی جیرانها بلسانها, فقال : لاخیرفیها هی من اهل النار]. 46

  [به پیامبر عرض شد: شخصی روز را روزه دار, و شب را بعبادت می گذراند,اما بدخوی بوده و با زبانش همسایه ها را می آزارد. حضرت فرمودند: هیچ خیری دراو نیست ,اوازاهل دوزخ است] .

  ناموفقیت در توبه :

  [قال رسول الله - صلی الله علیه و آله ابی الله بصاحب الخلق السیئی بالتوبه , فقیل یا رسول الله و کیف ع ذلک ؟ قال : لانه اذا تاب من ذنب وقع فی اعظم من الذنب الذی تاب منه] . 47

  [خداوند شخص بدخوی رااز تو به محروم می گرداند, عرض شد: چرا؟ حضرت فرمودند: زیرا بدخوی هر گاه از گناهی توبه کند, گرفتار گناهی بزرگتراز آن می شود].

  دوری از پروردگار:

  [من وصیه رسول الله - صلی الله علیه واله - لابی ذر: یااباذر لایزال البد بزداد من الله تعالی بعدا ما ساء خلقه] . 48

  [ از وصایای پیامبر - صلی الله علیه و آله - به ابی ذر:ای اباذربنده تا آن هنگام که بدخوی باشد, دوری اواز خداوند همواره زیاد می گردد].

  3 آثار و پیامدهای اخروی :

  هلاکت در قعر جهنم :

  [قال رسول الله - صلی الله علیه و آله ان العبد لیبلغ من خلقه اسفل درک الجهنم] . 49

  [بنده بسبب اخلاق نکوهیده اش بقعر جهنم افکنده می شود].

  فشار قبر

  عبدالله بن سنان ازامام صادق - علیه السلام - نقل می کند که حضرت فرمودند: به پیامبراکرم - صلی الله علیه و آله - خبر رسید که سعد بن معاذاز دنیا رفت , پیامبر - صلی الله علیه و آله - واصحاب برخواسته و بطرف خانه او رفتند حضرت امر فرمودند, بدون سعد را غسل و کفن نمودند و سپس بطرف قبرستان حرکت کردند, پیامبر - صلی الله علیه و آله - با پای برهنه و بدون عبااو را مشایعت نمودند, گاهی طرف راست , و گاهی طرف چپ تابوت رابدوش می گرفت تا جنازه را کنار قبر آوردند, حضرت خود شخصا داخل قبر رفت و جسد سعد را در قبر گذارد و با دست خود سنگ قبر را چید و آن را هموار و محکم نمود... پس از آنکه کار دفن سعد تمام شد, مادر سعد که در کنار قبرایستاده بود, با صدای بلند گفت :

  یا سعد هنیئا لک الجنه (ای سعد بهشت بر تو گوارا باد).

  دراین هنگام پیامبر - صلی الله علیه و آله - که صدای او را شنید باو فرمود: ساکت باش درامری که مربوط به پروردگاراست با قاطعیعت سخن مگوی , زیرا هم اکنون سعد دچار فشار قبر گردید. پس از مراجعت از قبرستان مردم به پیامبر عرض کردند شما نسبت به جنازه سعداحترام بسیار کردید و درباره او رفتاری نمودید ک هبا هیچکس دیگر چنین رفتاری نکردید, حضرت فرمودند: آنچه من در تشییع سعدانجام دادم تاسی به فرشتگان و جبرئیل بود که دراین تشییع حضور داشتند,اصحاب عرض کردند بااین وصف چگونه فرمودید:

  ان سعدااصابته ضمه (سعد دچار فشار گردید)؟!

  حضرت صادق - علیه السلام - می فرماید: پیامبر در جواب فرمودند: [نعم , انه کان فی خلقه مع اهله سوء].

  (آری , زیرا سعد بااهل خانه اش اندکی بدخوی بوده ). 50

  آنچه دراین نوشتار گفته آمد, بررسی ای بوداجمالی در شناخت و درک اهمیت اخلاق در روایات معتبر معصومین - علیهم السلام امید آنکه با توجه بدین اعتقاد حقه که :

  [...فازمن تمسک بکم ... و هدی من اعتصم بکم ... بکم یسلک الرضوان] .

  51این سخنان انسان ساز, باب پند و هدایت , فلاح و رستگاری را بر ما بگشاید.

  [والسلام]


  پاورقی ها:

  2. سلام بر شماامامان و راهنمایان طریق هدایت و چراغهای تاریکیهای امت و پرچم داران تقوی و پرچم داران تقوی و فضیلت . سلام بر راهنمایان طریق رضا و خشنودی حضرت احدیت و تمام شیفتگان در عشق و محبت خداوند. شهادت می دهم , که بدون تردید شماامامان پیشوایائی راهنما, راهدان , دارای عصمت و گرامی و مقرب در نزد خدا واهل تقوی و صدق هستید. و چون چنین است که دارای کمالات والا می باشید سخنانتان نور و روشنائی , و دستوراتتان کمال , واندرزتان پرواداری , و کارهایتان نیکوئی , و راه رسم همیشگی شما نیکوئی و بخشش می باشد
  1.برای نمونه , عنوان چند مورد را ذکر می کنیم : 1 رفتار علی علیه السلام با عمر بن عبدود. 2 رفتار علی - علیه السلام با خوارج در جنگ صفین . 3 برخوردهای سیاسی علی علیه السلام - با معاویه . 4 رفتار و گفتار علی - علیه السلام - باابن ملجم و ...
  3. کیمیای سعادت , ج . /05/2
  4. محجه البیضاء, ج . 5.94.
  5. مراجعه شود به مقاله شماره قل .
  6. مقدمه مکارم الاخلاق .8 - سفینه البحار, ج 1.411.
  7. محجه البیضاء ج . 5,.90 الترغیب والترهیب ج 3,.406 - کنزالعمال ج 3, حدیث 514.
  8. غررالحکم چاپ دانشگاه , ج 3.393.
  9. خصال صدوق[ ره] .29, ج 102.
  10. خصال صدوق[ ره] .30, ج 106 - مشکوه الانوار.223.
  11. بحارالانوار, ج 71.385.
  12. مجموعه ورام , ج 1.89.
  13. سوره قلم /04/
  14. محجه البیضاء, ج 5.91 - کنزالعمال , ج 30 ح 5197.
  15. محجه البیضاء, ج 5.92.
  16. صحیفه سجادیه , دعاء مکارم الاخلاق .
  17. بحارالانوار ج 71.396, ح 80.
  18. مستدرک سفینه البحار, ج 3.342.
  19. مصباح الشریعه (چاپ مکتبه الصدوق ) ص 338, باب 61.
  20. نهج الصباغه , ج 9.460.
  21.اخلاق محتشمی .249 اسرارالشریعه .116.
  22.اصول کافی , ج 2, ح 5 باب حسن خلق .
  23. همان مدرک .
  24. روضه کافی .150.
  25. مشکاه الانوار, چاپ نجف 243 امالی شیخ طوسی , ج 2.209.
  26. سفینه البحار, ج 1.411.
  27.اصول کافی , ج 2 باب حسن خلق , ح 8.
  28. سفینه البحار, ج 1.411.
  29. علل الشرایع , ج 2.246 - غررالحکم , ج 6.399.
  30. کنزالعمال , ج 3,ح 5158.
  31. غررالحکم , ج 5.451. 32.اصول کافی , ج 2, باب حسن خلق , ح 7.
  33. کنزالعمال , ج 3, ح 5149.
  34. همان مدرک , ح 5159.
  35. غررالحکم , ج 4.131.
  36. مستدرک الوسائل , ج 2.83.
  37. غررالحکم , ج 5.272.
  38. وسائل الشیعه , ج 8.571.
  39. غررالحکم , ج 3.314.
  40. غررالحکم , ج 4.150 - میزان الحکمه , ج 3,ح 5090.
  41. همان مدرک , ص 151 - همان مدرک , ح 5091.
  42. غررالحکم , ج 5.462.
  43. مستدرک الوسائل , ج 2.338.
  44.اصول کافی , ج 2 باب سوء خلق .
  45. همان مدرک - کلمه الله .221.
  46. بحارالانوار, ج 71.394.
  47. بحارالانوار, ج 73.299 ح 12.
  48. طرائف الحکم , ج 2.299.
  49. بحارالانوار, ج 5.93.
  50. بحارالانوار, ج 73.298.
  51. زیارت جامعه کبیره .

  .: کلید واژه های پیشنهادی :.

  جدید ترین مطالب سایت

  توکل

  توکل توکل، يکى از مباحث اساسى در مديريت اسلامى است که در روايات نقل شده از حضرت على ـ عليه السلام ـ نيز مورد تأکيد قرار گرفته است. توکل عبارت است از: ...

  ارکان توکل -

  www.akhlagh.net/lib/4/16/content-84.html

   

  ارکان توکل براي توکل چهار رکن نام بردهاند؛ اول: ايمان به اينکه خداوند متعال، وکيل در هم? امور عالم است. دوم: ايمان به قدرت خدا براي رفع احتياج موکل. سوم: اعتقاد به اينکه ...

  توکل

  www.akhlagh.net/lib/4/16/content-83.html

   

  توکل قرآن کريم دربارة اوصاف مؤمنان ميفرمايد: «الذين صبروا و علي ربهم يتوکّلون»6 در اين آيه، دو نوع ارتباط بيان شده است؛ يعني علاوه بر ارتباط با مردم، تحمل شرايط ...

  توکل امام

  www.akhlagh.net/lib/3/6/1/8/content-13.html

   

  عبدالملک بن مروان حاکم مستبد و خودکامه‏ي زمان خود، اطلاع پيدا کرده بود که شمشير رسول خدا صلي الله عليه و آله در اختيار امام زين‏العابدين عليه‏السلام است. پس تصميم ...

  در توکل

  www.akhlagh.net/lib/3/1/3/1/4/content-117.html

   

  يعني هر که خواهد که قويترين مردمان باشد گو از سبب بگذر و روي بمسبب کن و بعالم توکل درآي. اي عزيز تو گل توکل بوي [1] که در بوستان عشق هيچ گل از اين ...

  توکل

  www.akhlagh.net/lib/3/10/5/6/content-148.html

   

  مردي درباره‏ي اين سخن خداوند پرسيد که: (و من يتوکل علي الله فهو حسبه) [1] (و هر که بر خدا [ صفحه 534] اعتماد کند او براي وي بس است). فقال (ع): التوکل درجات: منها أن ...

  عزت در توکل به خداوند

  www.akhlagh.net/lib/3/10/5/31/content-124.html

   

  کتابخانه امام رضا ع |. شهيد خراسان و پناه شيعيان · خطبة الکتاب · هدف از تأليف کتاب حاضر · تاريخ ولادت و ذکر القاب و کنيه و نقش خاتم امام · علت ملقب شدن امام به رضا.

  توکل

  www.akhlagh.net/lib/5/2/content-384.html

   

  توکل منابع مقاله: اخلاق در قرآن جلد دوم صفحه 249 آيت الله مکارم شيرازي ، مکارم شيرازي، ناصر؛ اشاره در بسياري از آيات قرآن مجيد و روايات اسلامي و سرگذشت انبياء و ...

  توکل

  www.akhlagh.net/lib/3/4/2/8/content-143.html

   

  کتابخانه امام حسن مجتبی ع | اخلاق |. فرهنگ سخنان امام حسن مجتبي · سرآغاز · سخن مجموعه‏ي نهج الحياة · حرف آ · آب · آبرو · راه‏هاي حفظ آبرو · هديه دادن · بخشش اموال فراوان.

  توکل به خدا

  www.akhlagh.net/lib/3/10/5/50/content-59.html

   

  از حضرت سؤال شد که حد توکل چيست؟ حضرت فرمودند: أن لا تخاف احد الا الله. [1] . اين که از هيچ کس به غير از خدا نترسي. يعني، هر کسي که واقعا توکل به خدا داشته باشد،

  مرز توکل و توسل به اسباب

  www.akhlagh.net/lib/1/36/content-218.html

   

  مرز توکل و توسل به اسباب برخي مي پندارند که مرز «توکل» از مرز «تسبب» (استفاده از اسباب) جداست؛ بدين معنا که هرگاه ابزارها، اسباب و عوامل کار فراهم است نيازي ...

  توکل به خدا

  www.akhlagh.net/lib/3/4/1/9/content-63.html

   

  کتابخانه امام حسن مجتبی ع | اخلاق |. در سايه اولياء خدا (جلد 1) · نکاتي از زندگاني گرانقدر حضرت امام حسن · ولادت امام حسن · بهترين اسم‏ها را براي فرزندهاي خود انتخاب ...

  موعظه پيامبر به ابي ذر، توکل

  www.akhlagh.net/lib/10/5/1/89/content-23.html

   

  عنوان درس: موعظه پيامبر به ابي ذر، توکل موضوع درس: شماره درس: 440 تاريخ درس: ????/?/?? متن درس: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي ...

  جلوه توکل‏

  www.akhlagh.net/lib/3/5/6/94/content-95.html

   

  توکل گر چه براي خواص اولياي الهي و انسان کامل که از اسرار امور آگاه‏اند، [ صفحه 185] دشوار نيست، اما براي افراد ديگر جزء منازل سخت شمرده مي‏شود، زيرا اکثر مردم به ...

  توکل به خدا

  www.akhlagh.net/lib/14/41/content-6.html

   

  از بهترين تربيت‏هاي ادعيه «توکل به خدا» است که کتب ادعيه و مناجات ائمه (ع) مواج از حقيقت توکل و اتکاء و اعتماد به خداوند تعالي است. اساسا از شروط قرائت دعا و ...

  کار با توکل

  www.akhlagh.net/lib/3/4/2/5/content-20.html

   

  کتابخانه امام حسن مجتبی ع | اخلاق |. سيره و سخن پيشوايان · پرتوي از سيره و سيماي امام حسن مجتبي · روزگار امامت آن حضرت · مواد صلحنامه · سيري در سخنان امام حسن ...

  آداب توکل

  www.akhlagh.net/lib/3/1/3/1/2/content-376.html

   

  پيامبر خدا صلي الله عليه وآله: زانوي شتر را ببند و توکل کن (در کارها عزم خويش را جزم کرده و با توکل به خدا اقدام کن). 635. پيامبر خدا صلي الله عليه وآله: شتر را ...

  صبر و توکل به خدا

  www.akhlagh.net/lib/3/8/1/6/content-89.html

   

  مردي از بدي همسايه‏اش به حضرت صادق عليه‏السلام شکايت کرد. حضرت فرمود: صبر پيشه کن. آن مرد گفت: در اين صورت مردم مرا به خواري نسبت مي‏دهند. حضرت دو بار ...

  محدوده‏ي توکل

  www.akhlagh.net/lib/3/10/4/46/content-91.html

   

  کتابخانه امام رضا ع |. ويژگيهاي امام رضا · مقدمه ناشر · مقدمه مؤلف · رفتار فردي و اجتماعي · دوران کودکي · مادر شايسته · نوزاد مبارک · اخلاق و رفتار · عفو و گذشت.

  کار با توکل

  www.akhlagh.net/lib/3/4/2/12/content-20.html

   

  ... لا تَتَّکِلْ عَلَي الْقَدَرِ إِتَّکالَ المُسْتَسْلَمِ.» چون شخص پيروز در طلب مکوش، و چون انسان تسليم شده به قَدَر اعتماد مکن [بلکه با تلاش پيگير و اعتماد و توکّل به خداوند، کار

  توکل به خدا

  www.akhlagh.net/lib/3/5/8/70/content-34.html

   

  «توکّل» آن است که انسان به خدا اعتماد کند و با وثوق به حُسن تدبير و تقدير او امور خودش را به او واگذار نمايد. توکّل پشتوانه محکمي در فعاليّت هاي انسان، و در حقيقت، ...

  توکل مغز توحيد

  www.akhlagh.net/lib/8/2/content-57.html

   

  توکل مغز توحيد ايشان در خصوص توکل و رابطه آن با توحيد مي فرمودند:« يکي از کودکانم وقتي خيلي کوچک بود، از يکي از دوستانم تقاضاي پول کرد.من بي اندازه از اين ...

  توحيد و توکل حضرت سجاد

  www.akhlagh.net/lib/3/6/3/22/content-248.html

   

  کتابخانه امام سجاد ع |. اسوه‏ي کامل‏ · مقدمه‏ · دورنمايي کلي از مباحث اصلي کتاب‏ · مروري گذرا بر زندگينامه حضرت سجاد و اثبات امامت حضرت‏ · سال و روز تولد امام چهارم.

  حقيقت توکل بر خدا

  www.akhlagh.net/lib/3/10/5/12/content-111.html

   

  کتابخانه امام رضا ع |. پژوهشي دقيق در زندگاني امام علي بن موسي الرضا (جلد 2) · علل احکام و غير آن · مسائل کلاميه (پرسشهاي کلامي) · حکمت در امر خلق با اقرار به خدا.

  امر خدا عيسي را به دعا و توکل ابراهيم بالاي منجنيق

  www.akhlagh.net/lib/11/192/content-153.html

   

  و در خبر است که وحي شد به عيسي عليه‏السلام که مرا بخوان مانند کسي که غرق در آب شده باشد و فريادرسي براي او نباشد. اي عيسي از من سئوال کن و از غير من چيزي مخواه.

  توکل بر خدا

  www.akhlagh.net/lib/3/5/6/55/content-9.html

   

  از گفتار و کردار امام (ع) به خوبي برمي‌آيد که توکل بر خدا طبق وعده قرآن‌؛ که فرمود: (وَ مَن يَتوکُّل‌ْ عَلَي اللّه‌ِ فَهُوَ حَسْبُه‌ُ)از موجبات عزّت و عظمت روح آن بزرگوار بود. امام (ع)از آن ...

  اول محکم کاري و سپس توکل

  www.akhlagh.net/lib/3/5/6/36/content-126.html

   

  ممکن است سؤال شود: تفويض و تسليم امر خدا بي‏قيد و شرط بايد باشد، اين کاملا درست است اما تفويض و توکل بر خداوند سبحان، لازمه‏اش تهيه نيرو و بذل جهد و تلاش ...

  توکل و اعتماد به خدا

  www.akhlagh.net/lib/8/18/content-42.html

   

  توکل و اعتماد به خدا مرحوم شيخ عبدالحسين مي‌فرمود:« روزي مبلغ زيادي از درآمدهاي منبر و مواعظ آقا، يكجا به دست آقا رسيد. آن روز هر محتاج و نيازمندي به خانه او مي آمد آقا ...

  توکل بر خدا

  www.akhlagh.net/lib/3/5/7/19/content-90.html

   

  مستدرک الوسائل - از امام حسين‏ عليه السلام -: عزّت و بي‏نيازي، بيرون مي‏آيند و قرار ندارند تا آن گاه که توکّل را ببينند و قرار گيرند. 509. الفتوح: امام حسين‏ عليه ...

  توکل؛ کليد آسان شدن مشکلات

  www.akhlagh.net/lib/8/4/content-156.html

   

  توکل؛ کليد آسان شدن مشکلات « فقر و تنگدستي، فشار روحي و جسمي و برخوردهاي حکومت با حوزه هاي علميه به ويژه حوزه قم کار را بر اهل علم سخت کرده بود. برخي که از

  سخن آن حضرت در توکل بر خداوند

  www.akhlagh.net/lib/3/4/2/10/content-204.html

   

  کتابخانه امام حسن مجتبی ع | اخلاق |. صحيفة الحسن · مقدمه دفتر · مقدمه مؤلف · ادوار زندگي آن حضرت · امام بعد از شهادت مادر · آن حضرت در زمان شيخين · امام در روزگار پدر.

  من وثق بالله و توکل عليه نجاه الله من کل سوء و حرزا من کل عدولو ...

  www.akhlagh.net/lib/3/11/3/13/content-215.html

   

  کتابخانه امام جواد علیه السلام |. عطية الجواد · مقدمه · مشهورترين القاب ابن الرضا · تولد حضرت جواد · قد و اندازه و قامت حضرت جواد · شمايل حضرت امام محمدتقي.

  پرهيز از طمع و تکيه بر توکل

  www.akhlagh.net/lib/3/9/5/11/content-26.html

   

  «إياک و الطمع، و عليک باليأس مما في أيدي الناس، و أمت الطمع من المخلوقين، فإن الطمع مفتاح للذل، و اختلاس العقل واختلاق المروات، و تدنيس العرض و الذهاب بالعلم.

  حقيقت توکل و اعتماد به خدا

  www.akhlagh.net/lib/5/1/content-288.html

   

  تقويت محبت اهل بيت ع پرسش: چگونه مى‏شود انسان به مقام دوستى با اهل‏بيت(ع) برسد وبا آنها انس‏ پيداكند ؟ به اعتقاد شيعه پس از ختم رسالت، خداوند از ميان بندگان ...

  ارزش توکل

  www.akhlagh.net/lib/3/5/7/8/content-204.html

   

  توکّل به خدا، نعمت بزرگي است که آرامش رواني انسان را تأمين مي‏کند و از همه سرمايه‏ها برتر است. حديث 159 قال الامام الحسين‏ عليه السلام: اِنَّ الْعِزَّ وَالْغِني خَرَجا يَجُولانِ، ...

  حد توکل چيست؟

  www.akhlagh.net/lib/3/8/2/7/content-712.html

   

  کتابخانه امام جعفر صادق ع |. گنجينه‏ي نور (پرسش‏هاي مردم و پاسخ‏هاي امام صادق) · مقدمه‏ي ناشر · در معني بسم الله الرحمن الرحيم · تفسير «بسم الله الرحمن الرحيم» چيست ...

  توکل و اطمينان به استجابت دعا در مسجد جمکران

  www.akhlagh.net/lib/11/204/content-25.html

   

  جناب مستطاب آقاي حاج حبيب اللَّه بيگدلي (از اخيار قم و والد محترم صديق مکرّم جناب آقاي حاج شيخ مهدي بيگدلي) فرمود: مرحوم آقاي حاج شيخ عباس قمي -محدّث معروف- ...

  حقيقت توکل

  www.akhlagh.net/lib/3/10/4/27/content-26.html

   

  کتابخانه امام رضا ع |. سيره و سخن پيشوايان · پرتوي از سيره و سيماي امام رضا · سفر امام رضا به ايران · مردم ايران و آل علي · عکس‏ العمل امام رضا در برابر دعوت مأمون.

  نتيجه‏ي توکل بر خدا

  www.akhlagh.net/lib/3/10/5/49/content-64.html

   

  کتابخانه امام رضا ع |. هشتمين امام · مقدمه · امام رضا از ولادت تا امامت · دوران قائم مقامي پدر · پيوند نور (ازدواج هشتمين امام) · فرزندان امام رضا · امامت، ولايتعهدي، شهادت.

  توکل

  www.akhlagh.net/lib/3/1/1/content-375.html

   

  کتابخانه پیامبراعظم ص | اخلاق نت |. فهرست این کتاب. نقشه کامل پایگاه اخلاق. کتاب نهج الفصاحة / فرمايشات نبي مکرم ص · مقدمه مؤلف · آخرالزمان · نشانه هاي آخرالزمان

  اعقل و توکل

  www.akhlagh.net/lib/3/1/3/2/2/content-399.html

   

  ناسخ التواريخ ج 3. قال له رجلٌ: أرسل راحلتي وأتوکل، قال: بل اعقلها وتوکّل.

  نوزدهم: توکل

  www.akhlagh.net/lib/1/36/content-138.html

   

  ضرورت آشنايي با موانع سير · فصل يکم: غفلت · مقدمه بحث غفلت · غفلت، چرک جان · فضول و عقول · زمينه ساز غفلت · غفلت در عبادت · راه حل مشکل · راه غفلت زدايي.

  ياد توکل اباذر

  www.akhlagh.net/lib/3/5/7/8/content-205.html

   

  امام حسين‏ عليه السلام فرمود: (خداي بزرگ اباذر را رحمت کند، امّا من مي‏گويم، کسي که به خدا توکّل کند، و انتخاب نيکوي خدا را ترجيح دهد، زير بار منّت انتخاب ديگران قرار
  شکر نعمت

  www.akhlagh.net/lib/3/6/1/15/content-9.html

  يکي از اصحاب امام زين‏العابدين عليه‏السلام حکايت کرد: روزي با حضرت امام زين‏العابدين عليه‏السلام نزد عبدالملک مروان رفتيم؛ عبدالملک، احترام شاياني به حضرت ...

  ثواب صبر يا شکر؟

  www.akhlagh.net/lib/3/6/1/3/content-10.html

  خدايا، چرا من اين قدر بدبخت هستم؟! چرا هرچه سنگ است پيش پاي من لنگ است، چه کنم، چه خاکي بر سرم بريزم. مرد اين سخنان را گفت و سر به کوه و بيابان گذاشت، ...

  You've visited this page 2 times. Last visit: 1/8/15

  سخنان امام صادق درباره‏ي شکر نعمت‏هاي الهي

  www.akhlagh.net/lib/3/8/3/38/content-34.html

  امام صادق عليه‏السلام درباره‏ي نعمت‏هاي خداوند و حفظ آنها [به وسيله شکر و ترک اسراف و تبذير و رعايت اعتدال در مصرف] مي‏فرمايد: «نعمت‏هاي خداوند را نيکو مصرف کنيد و ...

  شکر نعمت نعمتت افزون کند

  www.akhlagh.net/lib/4/ta25/content-2746.html

  شکر نعمت نعمتت افزون کند حج، نعمتي الهي است که بر نسل‌هاي مسلمان ارزاني شده است. قدرداني و شکر گزاري، آن را زياد مي‌کند و ناسپاسي و قدرناشناسي، آن را از مسلمين ...

  در عجز از شکر - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/6/3/25/content-124.html

  پروردگارا چه کنيم تا از عهده‏ي شکر تو به در آئيم؟ هنوز به يک نعمت تو آنچنان که شايسته باشد سپاس نداشته نعمتي از تو به ما رسد و ما را به شکر ديگري برگمارد.

  شکر

  www.akhlagh.net/lib/3/4/2/8/content-436.html

  کتابخانه امام حسن مجتبی ع | اخلاق |. فرهنگ سخنان امام حسن مجتبي · سرآغاز · سخن مجموعه‏ي نهج الحياة · حرف آ · آب · آبرو · راه‏هاي حفظ آبرو · هديه دادن · بخشش اموال فراوان.

  شکر نعمت

  www.akhlagh.net/lib/3/8/2/8/content-103.html

  آفرين بر مکتب دانش زاي پيشوايان دين ما که همه دانستنيهاي حق و شايسته را واضح و روشن ساخته است. ما تصور مي‏کنيم شکر نعمت فقط به اين است که کلمه ي ...

  شکر (بهره‏برداري درست از نعمتها)

  www.akhlagh.net/lib/3/10/4/2/content-18.html

  امام رضا «عليه‏السلام»: «ان صاحب النعمة علي خطر أنه يجب عليه حقوق الله فيها؛ و الله انه لتکون علي النعم من الله - عزوجل - فما أزال منها علي و جل... حتي أخرج من الحقوق التي ...

  مراتب شکر - بنیاد علمی فرهنگی هاد

  www.akhlagh.net/lib/4/30/content-84.html

  مراتب شکر شکر به حسب مراتب شناخت از خداوند متعال و نعمت¬هايش متفاوت است. برخي تنها متوجه نعمت¬هاي ظاهري مانند خوراکي¬ها و پوشاکي¬ها و ماديات هستند و تنها ...

  شکر نعمت - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/10/4/4/content-42.html

  ابراهيم بن عباس نقل کرده است: امام رضا عليه‏السلام بيشتر اوقات. اين شعر را زمزمه مي‏فرمودند: هنگامي که در ناز و نعمت هستي، به آن مغرور مباش، بلکه بگو: خدايا!

  اظهار نعمت و شکر توفيق

  www.akhlagh.net/lib/14/9/content-10.html

  يکي از اصحاب امام زين العابدين عليه السّلام و از راويان حديث که به نام زهري معروف است، حکايت کند: روزي به همراه آن حضرت، نزد عبدالملک مروان رفتيم؛ عبدالملک، احترام ...

  شکر نعمت - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/10/4/4/content-42.html

  ابراهيم بن عباس نقل کرده است: امام رضا عليه‏السلام بيشتر اوقات. اين شعر را زمزمه مي‏فرمودند: هنگامي که در ناز و نعمت هستي، به آن مغرور مباش، بلکه بگو: خدايا!

  اعتراف به تقصير از اداي شکر - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/6/3/19/content-55.html

  (77) اللهم ان احدا لا يبلغ من شکرک غاية الا حصل عليه من احسانک ما يلزمه شکرا، و لا يبلغ مبلغا من طاعتک و ان اجتهد الا کان مقصرا دون استحقاقک بفضلک، فاشکر ...

  هنگامي که به عجز و ناتواني از به جا آوردن شکر و سپاس نعمتهاي ...

  akhlagh.net/lib/14/1/content-42.html

  عنوان دعا چنين است: و کان من دعائه عليه‏السلام اذا اعترف بالتقصير عن تاديه الشکر، از دعاهاي امام (ع) است هنگامي که به عجز و ناتواني از به جا آوردن شکر و سپاس ...

  شکر نعمت، برتر از نعمت

  www.akhlagh.net/lib/3/12/1/19/content-26.html

  حضرت امام هادي عليه‏السلام، درباره آثار سپاسگزاري و برتري آن، برخودِ نعمتي که باعث سپاسگزاري شده است، فرمودند: «شکرگزاري نعمت، نيکوتر است از نعمتي که ...

  اهداي يک گوني بزرگ شکر

  www.akhlagh.net/lib/15/1/18/content-71.html

  1 day ago - جناب سلالةالسادات، حضرت حجةالاسلام والمسلمين، آقاي حاج سيد حسن نقيبي همداني، صاحب تأليفات کثيره - که هم اکنون، در آستانه‏ي مقدسه‏ي کريمه‏ي ...

  درجات و مراتب شکر

  www.akhlagh.net/lib/1/36/content-196.html

  درجات و مراتب شکر شکر درجاتي دارد: گاهي انسان نعمتهاي خدا را زاهدانه به رسميت مي شناسد و آنها را بجا مصرف مي کند تا در قيامت نسوزد و يا به بهشت باريابد.

  تفاوت‌هاي حمد، شکر و ثنا

  www.akhlagh.net/lib/10/2/content-28.html

  بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحيم‌ آن‌چه پيش رو داريد گزيده‌اي از سخنان حضرت آيت‌الله مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفتر مقام معظم رهبري است كه در تاريخ 26/05/89 همزمان با شب هفتم ...

  شکر نعم الهي

  www.akhlagh.net/lib/10/2/content-31.html

  بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحيم آن‌چه پيش رو داريد گزيده‌اي از سخنان حضرت آيت‌الله مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفتر مقام معظم رهبري است كه در تاريخ 29/05/89 همزمان با شب دهم ماه ...

  دعا در سجده شکر

  www.akhlagh.net/lib/3/10/1/5/content-13.html

  از حضرت امام رضا عليه‏السلام نقل است که فرمود: «بعد از نماز واجب، به جهت شکرگزاري بنده، به سبب موفق شدن او از طرف خدا به انجام نماز واجب، سجده‏ي شکر انجام مي‏شود، ..

  شکر تنهايي

  www.akhlagh.net/lib/3/9/1/14/content-10.html

  عاشق آن باشد که چون سودا کند يکجا کند هر دو عالم با سر يک موي او سودا کند از براي سوختن پروانه سان پر ، واکند ني ز سر در راه جانان ني ز جان پروا کند [ صفحه 406] در ...

  آثار ارزنده شکر نعمت - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/4/2/7/content-75.html

  کتابخانه امام حسن مجتبی ع | اخلاق |. تعاليم امام حسن مجتبي به زبان دعا و حديث · پيشگفتار · کتاب حاضر · شرح حديث به حديث · مقدمه اي در زندگاني و سيرت عملي و ...

  شکر نعمتهاي فراوان خداوند، اخلاص ثمره‏ي توحيد، فلسفه‏ي ...

  www.akhlagh.net/lib/3/3/1/38/content-57.html

  ترجمه: ستايش، خداي را به آن نعمتهايي که به ما بخشيده و سپاس پروردگاري که حقايق را بر ما الهام نمود (نعمتهاي ظاهري و باطني چون الهامات خفيه، علم و معرفت که درس ...

  ناتواني در بجا آوردن شکر نعمت‌ - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/5/7/18/content-22.html

  کتابخانه امام حسین ع |. نيايش امام حسين در روز عرفه‌ · مقدمه‌ · زمان دعا · دعاي دسته جمعي و گروهي‌ · دعا با حال خشوع و تذلل‌ · مکان دعا · اشاره به توحيد و صفات باري تعالي‌.

  دعا در سجده شکر

  www.akhlagh.net/lib/3/10/4/20/content-149.html

  کتابخانه امام رضا ع |. نماز و عبادت امام رضا · مقدمه · معرفي اجمالي امام رضا · تولد همراه با ذکر · ذکر در رحم مادر · ذکر گفتن مادر امام رضا · عبادت امام رضا · ياد خدا در همه حال.

  شکر خدا نعمتت افزون کند - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/8/1/14/content-64.html

  ما احسن عبد الصدقه في الدنيا الا احسن الله الخلافة علي ولده من بعده. [1] . بنده اي در دنيا صدقه را به نيکويي انجام نمي دهد جز اينکه خداوند خلافت را پس از وي بر فرزندانش ...

  مقام شکر و رضاي حضرت ابا عبدالله الحسين‌

  www.akhlagh.net/lib/3/5/6/92/content-16.html

  شکر، عبارت است از قدر داني نعمت منعم‌. به قول وفعل ونيت‌، داراي سه رکن است‌: «اول‌: معرفت منعم وصفات لايقه به او؛ ومعرفت نعمت از حيث اينکه آن نعمت است‌. و کامل نشود ...

  شکر نعمت - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/2/5/60/content-57.html

  پس نعمت بزرگ الهي، آب گوارا و طعام خوشگوار و خواب شيرين نيست. نعمت بزرگ چيزي است که اين امور- که خود نيز نعمت است- در برابر آن در خور ذکر نيست. آن نعمت ...

  دعاي آن حضرت در سجده‏ي شکر

  www.akhlagh.net/lib/3/9/2/2/content-64.html

  کتابخانه امام موسی کاظم ع |. صحيفه‏ي امام کاظم · مقدمه‏ي دفتر · مقدمه ي مؤلف · ادوار زندگي امام کاظم · امام در دوران خلافت منصور عباسي · امام در دوران خلافت مهدي عباسي.

  آغاز خطبه با شکر نعمتهاي خداوند

  www.akhlagh.net/lib/3/3/1/22/content-17.html

  (فَقالَتْ عليهاالسلام: الحمد للَّه علي ما أَنْعَمَ وَ لَهُ الشُّکر عَلي ما أَلْهَمَ) (پس حضرت زهرا عليهاالسلام فرمودند: ستايش خداي را بر آنچه انعام کرده و شکر خدا را بر آنچه که به ما انسانها ..

  شکر مصيبت

  www.akhlagh.net/lib/5/1/content-603.html

  آداب نظر كردن به آئينه · آداب نماز جماعت · آداب سير و سلوک از لسان عارف و حکيم · آداب ازدواج و انتخاب همسر · آداب بيرون رفتن و داخل شدن به خانه · آداب سير و سلوک.

  دعاي آن حضرت در سجده شکر - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/5/7/21/content-49.html

  کتابخانه امام حسین ع |. صحيفة الحسين · مقدمه مؤلف · ادوار زندگي آن حضرت · امام در دوران قبل از امامت · اوضاع جامعه در زمان آن حضرت · موانع انقلاب در زمان معاويه · مبارزات آن ...

  مصرف و شکر نعمت - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/10/5/6/content-134.html

  در نظر امام (ع) در آشاميدني‏ها و خوردني‏ها نيز حد ميانه را بايد رعايت کرد حضرت مي‏فرمايد: «لو [ صفحه 521] ان الناس قصدوا في المطعم لأستقامت أبدانهم» [1] (اگر مردمان حد ...

  دعاي امام رضا در سجده‏ي شکر

  www.akhlagh.net/lib/3/10/5/10/content-38.html

  سليمان بن جعفر در روايت خود مي‏گويد: امام رضا عليه‏السلام را در حالي که مشغول به جا آوردن نماز شکر بود، ديديم. او سجده‏ي نمازش را طولاني نمود و سپس سرش را بلند کرد.

  سپاسگزاري از مخلوق مقدمه شکر الاهي - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/10/5/50/content-69.html

  با توجه به بحثي که در پيرامون نيکوکاري گذشت و بيان شد که شخصي که به ديگري نيکي مي‏کند و به او خيري مي‏رساند، سزاوار نيست که در قبال احسانش از او هديه‏اي ...

  شکر خدا نعمتت افزون کند - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/8/1/14/content-64.html

  ما احسن عبد الصدقه في الدنيا الا احسن الله الخلافة علي ولده من بعده. [1] . بنده اي در دنيا صدقه را به نيکويي انجام نمي دهد جز اينکه خداوند خلافت را پس از وي بر فرزندانش ...

  شکر و حمد الهي‏

  www.akhlagh.net/lib/3/2/6/1/content-237.html

  اخلاق | کتابخانه امام امیرالمؤمنین ع |. اسرار غدير · پيشگفتار · غدير، اعتقاد مقدس ما · انگيزه‏ تأليف اين کتاب · اهداف کتاب · منابع کتاب · زمينه‏ واقعه‏ غدير.

  علي و شکر کتيبه

  www.akhlagh.net/lib/3/2/6/26/content-608.html

  اخلاق | کتابخانه امام امیرالمؤمنین ع |. هزار و يک داستان از زندگاني امام علي · مقدمه‏ · تولد تا بعثت · خبر تولد علي · دستهايم رو به خداست · تربيت علي در دامان پيامبر.

  ما شکر الله عبد علي نعمة انمعها عليه الا استجب بذلک المزيد ...

  www.akhlagh.net/lib/3/11/3/13/content-247.html

  کتابخانه امام جواد علیه السلام |. عطية الجواد · مقدمه · مشهورترين القاب ابن الرضا · تولد حضرت جواد · قد و اندازه و قامت حضرت جواد · شمايل حضرت امام محمدتقي.

  قناعت و شکر نعمت - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/10/5/11/content-204.html

  کتابخانه امام رضا ع |. زندگاني حضرت امام علي ابن‏ موسي الرضا (جلد 1) · مقدمه‏ · مقدمه دوم · درگذشت هارون و خلافت مأمون‏ · نتيجه‏ · مخمس دورائي رضويه‏ · تاريخ جغرافيائي

  شکر نعمتها - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/10/5/12/content-114.html

  کتابخانه امام رضا ع |. پژوهشي دقيق در زندگاني امام علي بن موسي الرضا (جلد 2) · علل احکام و غير آن · مسائل کلاميه (پرسشهاي کلامي) · حکمت در امر خلق با اقرار به خدا.

  سخن آن حضرت در شکر گزاري نعمتهاي الهي و کفران آن ها

  www.akhlagh.net/lib/3/4/2/10/content-279.html

  کتابخانه امام حسن مجتبی ع | اخلاق |. صحيفة الحسن · مقدمه دفتر · مقدمه مؤلف · ادوار زندگي آن حضرت · امام بعد از شهادت مادر · آن حضرت در زمان شيخين · امام در روزگار پدر.

  آيا مي‏شود «شکر» را به عنوان صدقه داد؟

  www.akhlagh.net/lib/3/8/2/7/content-694.html

  کتابخانه امام جعفر صادق ع |. گنجينه‏ي نور (پرسش‏هاي مردم و پاسخ‏هاي امام صادق) · مقدمه‏ي ناشر · در معني بسم الله الرحمن الرحيم · تفسير «بسم الله الرحمن الرحيم» چيست ...

  کسي که شکر مخلوق بجا نياورد شکر خالق را بجا نياورده است

  www.akhlagh.net/lib/3/1/1/content-1170.html

  پيامبر خدا صلي الله عليه وآله: هرگاه خداوند خير کسي را به دست ديگري انجام دهد، اگر او را سپاس نگزارد، سپاس خدا را نيز به جا نياورده است. 2021. پيامبر خدا صلي الله ...

  شکر و فزوني نعمت‏ها - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/5/7/8/content-352.html

  کتابخانه امام حسین ع |. فرهنگ سخنان امام حسين · سرآغاز · سخن مجموعه نهج ‏الحياة · سخناني که ابتداي آنها با حرف «آ» آغاز مي شود · آب · خبر علمي از موجودات آبزي · آبرو.

  دعاي شکر نعمت‏ها - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/10/5/49/content-224.html

  کتابخانه امام رضا ع |. هشتمين امام · مقدمه · امام رضا از ولادت تا امامت · دوران قائم مقامي پدر · پيوند نور (ازدواج هشتمين امام) · فرزندان امام رضا · امامت، ولايتعهدي، شهادت.

  قوله في شکر نعم الله تعالي‏

  www.akhlagh.net/lib/3/12/2/3/content-170.html

  فرمایشات امام هادی علیه السلام | بنیاد هاد. صحيفه‏ي امام هادي · مقدمه‏ي ناشر · مقدمه‏ي مؤلف · ادوار زندگي آن حضرت‏ · نام و لقب آن حضرت · امامت آن حضرت در سن کودکي.

  ره آورد عفّت و شکر گذاري

  www.akhlagh.net/lib/3/2/5/46/content-71.html

  اخلاق | کتابخانه امام امیرالمؤمنین ع |. سخنان حکمت آميز نهج البلاغه · روش برخورد با فتنه ها · شناخت ضد ارزش ها · شناخت ضد ارزش ها · ارزش هاي اخلاقي و ضد ارزش ها.

  |مباحث شکر

  www.akhlagh.net/lib/1/50/tframe.php.htm

  و امّا (عجب به جاه و منصب و حكومت و كثرت پيروان و ياران: از اولاد و خويشان و قبيله و عشيره و خدمتكاران): · و امّا (عجب به عقل و تيزهوشى و زيركى): · و اما (عجب به رأى خطائى ...

  شکر النعمة (سپاس نعمت)

  www.akhlagh.net/lib/3/13/4/1/content-240.html

  کتابخانه امام عسگری ع |. فرهنگ جامع سخنان امام حسن عسکري · سخن مترجم · مقدمه · عقايد · التوحيد (توحيد) · اسم الله الأعظم (اسم اعظم خداوند) · رؤية الله تعالي (ديدار خداي

  شکر نعمت - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/5/7/20/content-217.html

  کتابخانه امام حسین ع |. لمعة من بلاغة الحسين · مقدمه‏ي ناشر · مقدمه‏ي مترجم · مقدمه‏ي مؤلف · الاهداء · خطب سيدالشهداء الامام الحسين (خطبه‏ها و سخنان بليغ حضرت امام حسين).
  تقوا

  www.akhlagh.net/lib/10/1/content-123.html

  تقوا قبل از آنکه وارد بحث سوّم اين تجمع ديروز را اولاً خدا را شکر مي کنم کار کار خدا بود چه اينجا و چه شهرهاي ديگر مخصوصاً تهران و ثانياً از همه ي شما از آقايان از خانم ها ...

  تقوا

  www.akhlagh.net/lib/10/1/content-121.html

  تقوا بحث ما درباره ي کلمه ي تقوا بود اين کلمه ي فوق العاده مقدس و معناي تقوا راهم گفتم اهميت به واجبات مخصوصاً نماز اهميت به مستحبات مخصوصاً خدمت به خلق خدا ...

  تقوا

  www.akhlagh.net/lib/10/1/content-122.html

  تقوا بحث ما درباره ي کلمه ي تقوا بود اين کلمه اي که در قرآن خيلي مقدس است اين کلمه که سعادت دنيا و آخرت مرهون اوست اين کلمه اي که همه حتي فاسق و فاجر حتي ظالم و ...

  آثار تقوا -

  www.akhlagh.net/lib/4/12/content-47.html

  ¨آثار تقوا 1. خدا دوستش دارد کسي که تقوا داشته باشد، آثار زيادي دارد. يکي از آثار تقوا اين است که خدا دوستش دارد: «اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقين»3. اين صريح قرآن است.

  معاني اصطلاحي تقوا

  www.akhlagh.net/lib/1/33/content-34.html

  معاني اصطلاحي تقوا: از روايات اهل بيت عصمت و طهارت: معاني متعددي براي تقوا استفاده مي‌شود. كه همه آن‌ها هم به يك معنا برگشت مي‌كند. اکنون چند نمونه را تذكر مي‌دهيم: 1.

  تقوا

  www.akhlagh.net/lib/10/5/1/80/content-5.html -

  عنوان درس: تقوا موضوع درس: شماره درس: 181 تاريخ درس: ????/?/?? متن درس: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى و ...

  تقوا

  www.akhlagh.net/lib/10/1/content-125.html

  تقوا بحث ما درباره کلمه تقوا بود که از نظر فارسي خويشتن داري ،از نظر فقها روح خداترسي اگر کسي روح خداترس در عمق جان او حکمفرما باشد فقها به او مي گويند متّقي ...


  توجيه گناه

  www.akhlagh.net/lib/10/5/1/84/content-19.html

  عنوان درس: توجيه گناه موضوع درس: شماره درس: 281 تاريخ درس:       متن درس: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى ...

  گناه

  www.akhlagh.net/lib/10/5/1/81/content-21.html

  عنوان درس: گناه موضوع درس: شماره درس: 187 تاريخ درس:       متن درس: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى و ...

  خطر توجيه گناه

  www.akhlagh.net/lib/10/5/1/84/content-21.html

  عنوان درس: خطر توجيه گناه موضوع درس: شماره درس: 279 تاريخ درس:       متن درس: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى ...

  سبك شمردن گناه

  www.akhlagh.net/lib/10/5/1/82/content-12.html

  عنوان درس: سبك شمردن گناه موضوع درس: شماره درس: 225 تاريخ درس:       متن درس: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر ...

  آثار گناه اهانت به ديگران

  www.akhlagh.net/lib/10/5/1/82/content-20.html

  عنوان درس: آثار گناه اهانت به ديگران موضوع درس: شماره درس: 218 تاريخ درس:       متن درس: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى ...

  گناه و اثرات آن

  www.akhlagh.net/lib/10/5/1/81/content-23.html

  عنوان درس: گناه و اثرات آن موضوع درس: شماره درس: 185 تاريخ درس:       متن درس: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر ...

  اصرار بر گناه‏

  www.akhlagh.net/lib/1/3/content-152.html

  اصرار بر گناه‏ اميرمؤمنان على عليه‏السلام درباره اصرار برگناه مى‏فرمايد: «الْمُعاوَدَةُ عَلَى الذَّنْبِ إِصْرارٌ» «1» بازگشت به گناه و انجام دوباره آن، اصرار است. اصرار برگناه ...

  تبعات گناه

  www.akhlagh.net/lib/10/5/1/81/content-22.html

  عنوان درس: تبعات گناه موضوع درس: شماره درس: 186 تاريخ درس:       متن درس: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى ...

  خطر توجيه گناه

  www.akhlagh.net/lib/10/5/1/84/content-20.html

  عنوان درس: خطر توجيه گناه موضوع درس: شماره درس: 280 تاريخ درس:       متن درس: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر ..

  گناه و اثرات آن

  www.akhlagh.net/lib/10/5/1/81/content-23.html

  عنوان درس: گناه و اثرات آن موضوع درس: شماره درس: 185 تاريخ درس:       متن درس: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر ...

  گناه اهانت به ديگران

  www.akhlagh.net/lib/10/5/1/82/content-19.html

  عنوان درس: گناه اهانت به ديگران موضوع درس: شماره درس: 217 تاريخ درس:       متن درس: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و ...

  استغفار از گناه

  www.akhlagh.net/lib/10/1/content-160.html

  استغفار از گناه بسم الله الرحمن الرحيم بحث ما به جاي حساسي، به جاي پر فايده‌اي رسيده است، بحث ما در مورد دستورالعملي بود که از طرف خدا به پيغمبر اکرم داده شده است ...

  مكافات گناه‏ » سخنرانیهای حجت الاسلام و المسلمین قرائتی

  www.akhlagh.net/lib/6/1/content-42.html

  مكافات گناه‏ مسئله مكافات قابل توجه است. چنين چيزى به ما نگفته‏اند كه هر گناهى عقوبتى در اين دنيا دارد. خيلى از گناهان است كه اساساً در اين دنيا عقوبتى ندارد.

  صبر و استقامت(صبر در برابر گناه)

  www.akhlagh.net/lib/10/5/2/8/content-20.html

  عنوان درس: صبر و استقامت(صبر در برابر گناه) موضوع درس: شماره درس: 3 تاريخ درس:       متن درس: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله ...

  فراهم شدن زمينه براي گناه بزرگ‌تر

  www.akhlagh.net/lib/4/14/content-78.html

  فراهم شدن زمينه براي گناه بزرگ‌تر قدرت و نيروي معنوي لازم براي انجام كارهاي خوب، يك‌سان نيست؛ همچنان‌ كه شقاوت و خباثت باطني نيز در انجام گناهان، برابر نيست؛ ...

  گناه - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/10/4/32/content-38.html

  بيشتر بدبختي‏هايي که دامن‏گير افراد مي‏شود، معلول آلودگي به انواع گناهان است. همان گونه که فرد سالم در اثر رعايت نکردن بهداشت فردي و اجتماعي به انواع بيماري دچار ...

  گناه و پرداختن به امور لغو

  www.akhlagh.net/lib/4/23/content-180.html

  موانع رفتاري 1. گناه و پرداختن به امور لغو بر اساس آيات و روايات فراوان، گناه و معصيت الهي باعث تيرگي و سخت شدن دل ميشود. دلي که سخت شد ديگر نميتواند به عالم ...

  داوري عباس و نجات دختر بي‏گناه

  www.akhlagh.net/lib/15/1/2/content-130.html

  Jan 2, 2015 - مرحوم عالم رباني و زاهد وارسته، آيت الله حاج آقا حسين فاطمي قمي(ره) را ما ديده بوديم، از شاگردان برجسته مرحوم آيت الحق، حاج ميرزاجواد تبريزي بود، و ...

  عذر بدتر از گناه - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/6/1/16/content-70.html

  کيفر و عذاب زنان گناه کار - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/10/5/31/content-97.html

  8 - در کتاب عيون، از حضرت رضا، از پدرانش، از اميرالمؤمنين [ صفحه 411] علي بن ابي‏طالب عليه‏السلام نقل شده است که فرمود: «من و فاطمه عليهاالسلام بر رسول خدا صلي ...

  رسميت گناه‏

  www.akhlagh.net/lib/3/2/5/8/content-93.html

  اخلاق | کتابخانه امام امیرالمؤمنین ع |. از علي آموز سلسله درسهاي شناخت دين · کاوشي در سرچشمه هستي‏ · خداشناسي ضرورتي در شکوفائي انديشه‏ · مدرسه‏ي مکاتباتي ...

  گناه

  www.akhlagh.net/lib/3/8/3/28/content-67.html

  سرورم! حضرت عالي در خصوص عدم توجه به کوچکي گناه چه فرموديد؟ گفتم: به کوچکي گناه نگاه نکنيد، ببينيد گناه چه کسي را مي‏کنيد. [1] . [مالک بن انس مي‏گويد: ...

  گناه فتوا دهنده‏ي بي‏دانش - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/7/2/3/content-35.html

  من أفتي الناس بغير علم و لا هدي لعنته ملائکة الرحمة و ملائکة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه. [1] . [ صفحه 188] هر که بدون علم و هدايت به مردم فتوا دهد، فرشتگان رحمت و ...

  بزرگتر از گناه

  www.akhlagh.net/lib/3/6/1/4/content-15.html

  کتابخانه امام سجاد ع |. پنجاه و هفت درس زندگي از سيره عملي حضرت امام سجاد · مقدمه · آخرين وصيت · احساس مسئوليت · اداره کردن يکصد خانواده · اداي بدهي مؤمن · اشک و آه در ...

  ضرورت ترک گناه

  www.akhlagh.net/lib/3/2/5/46/content-173.html

  اخلاق | کتابخانه امام امیرالمؤمنین ع |. سخنان حکمت آميز نهج البلاغه · روش برخورد با فتنه ها · شناخت ضد ارزش ها · شناخت ضد ارزش ها · ارزش هاي اخلاقي و ضد ارزش ها.

  مقام خلوص ذاتي مساوي است با مصونيت از گناه به حفظ و ...

  www.akhlagh.net/lib/3/2/1/1/content-31.html

  |کتابخانه امام امیرالمؤمنین ع |. امام ‏شناسي (جلد 01) · در عصمت انبياء و ائمه‏ · اصل اختلاف شيعه و سني‏ · امام بمنزله قلب در پيکر انسان است‏ · لزوم امام معصوم در بين جامعه ...

  2- بازداشتن چشم از گناه‏

  www.akhlagh.net/lib/1/22/content-195.html

  2- بازداشتن چشم از گناه‏ بازداشتن اعضا و جوارح بويژه چشم از آلودگى به گناه و هرزگى، عامل مهم در پاكدامنى و خويشتن‏دارى انسان است. قرآن مجيد، علاوه بر واجب كردن ...

  آلوده نشدن به گناه، اصل و اساس سيره تربيتي

  www.akhlagh.net/lib/8/3/content-124.html

  آلوده نشدن به گناه، اصل و اساس سيره تربيتي ايشان به عدم معصيت و ترک گناهان تأکيد بسيار داشت، و از جلساتي که در آن ها غيبت، يا گناه و معصيتي انجام مي شد به ...

  زاهد و ترس از گناه

  www.akhlagh.net/lib/3/8/2/9/content-88.html

  گناه و کوتاهي عمر

  www.akhlagh.net/lib/3/13/3/9/content-12.html

  در کنار بيان آثار عبادت، امام حسن عسکري عليه‏السلام از طريق تشريح و توضيح آثار گناه نيز، جلوه هايي از هدايتگري خود را به نمايش گذاشته است. حضيني به سند خود ...

  در درخواست پرده‏پوشي و حفظ و نگهداري از گناه

  akhlagh.net/lib/14/1/content-46.html

  عنوان دعا چنين است: و کان من دعائه عليه‏السلام في طلب الستر و الوقايه، از دعاهاي امام (ع) در درخواست پرده‏پوشي و حفظ و نگهداري (از گناه) است. محتواي دعا در اين دعا امام (ع) ...

  ثواب و گناه دو برابر

  www.akhlagh.net/lib/3/6/3/43/content-18.html

  امام رضا (عليه السلام) فرمود: علي بن الحسين زين العابدين (عليه السلام) مي گفت: «نيکوکار ما اهل بيت پيغمبر، دو برابر اجر دارد و بدکار ما دو برابر عذاب؛ زيرا آن کس ...

  گناه - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/10/5/6/content-151.html

  امام رضا (ع) فرمود: «کلما أحدث العباد من الذنوب ما لم يکونوا يعلمون. أحدث الله لهم من البلاء مالم تکونوا يعرفون» [1] (هر چه بندگان گناهان تازه‏اي را که سابقه نداشته مرتکب ...

  درمان گناه‏

  www.akhlagh.net/lib/3/2/1/40/content-40.html

  کميل يکي از ياران مخلص اميرالمؤمنين است، مي‏گويد: از اميرالمؤمنين (ع) پرسيدم، انسان گاهي گرفتار گناه مي‏شود و به دنبال آن از خدا آمرزش مي‏خواهد، حد آمرزش خواستن ...

  عذرهاي بدتر از گناه

  www.akhlagh.net/lib/3/4/1/12/content-38.html

  برخي از دوستان غافل توجيهاتي براي ازدواجهاي مکرر و طلاقهاي متعدد ذکر کرده‏اند که آنها را بايد عذر بدتر از گناه ناميد. ما در اينجا چهار وجهي را که ذکر شده است مي‏آوريم و در ...

  ترس از گناه‏

  www.akhlagh.net/lib/3/2/1/40/content-29.html

  |کتابخانه امام امیرالمؤمنین ع |. داستانهايي از امام علي‏ · يگانگي نور پيامبر با علي‏ · توصيف علي از زبان پيامبر · رسول خدا و تصوير مظلوميت علي‏ · تزويج علي با ...

  شستشوي گناه - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/10/5/50/content-89.html

  امام علي بن موسي الرضا عليه‏السلام مي‏فرمايند: ان الرجل ليکون بينه و بين الجنة اکثر مما بين الثري و العرش لکثرة ذنوبه، فما هو الا ان يبکي من خشية الله عزوجل ندما ...

  احساس گناه

  www.akhlagh.net/lib/3/5/8/69/content-36.html

  قيام حسين (ع) و پايان آن در کربلا،تأثير ديگري هم داشت؛ پايان وفرجام آن ايجاد احساس گناه در وجدان تمامي مسلماناني گشت که توانايي ياري نمودن او را داشتند ولي ...

  گناه نو، بلاي نو

  www.akhlagh.net/lib/3/10/1/5/content-74.html

  جبر الهي عذر بدتر از گناه

  www.akhlagh.net/lib/3/3/1/7/content-47.html

  بيهقي و ديگران روايت کرده‏اند: از عايشه درباره اميرالمؤمنين علي بن ابي‏طالب- رضي‏الله عنه- سؤال شد. او پاسخ داد: ميل نداشتم که درباره‏اش چيزي بگويم. او محبوب‏ترين ...

  اقرار به گناه‌

  www.akhlagh.net/lib/3/5/3/35/content-22.html

  در شرع مقدّس اسلام‌، بر خلاف ديگر مذاهب‌، اقرار به گناه‌، در برابر هر شخصي که باشد، خود گناهي است‌، بزرگ‌تر و خطايي نابخشودني‌، که موجب ذلّت فرد، اشاعه ظلم و استخفاف ...

  17 تأثير احتمال وجود قيامت در بازدارندگي از گناه

  www.akhlagh.net/lib/7/1/2/2/content-145.html

  پایگاه جامع اخلاق | بنیاد هاد | فهرست. تفسير سوره مبارکه بقره جلسه 11 · رديف نوع عنوان عنـــــوان · 1 هدايت قرآن براي پارسايان · 2 اقامه نماز، عامل طهارت انسان · 3 ارتباط ...

  درمان گناه‏

  www.akhlagh.net/lib/3/2/1/40/content-40.html

  کميل يکي از ياران مخلص اميرالمؤمنين است، مي‏گويد: از اميرالمؤمنين (ع) پرسيدم، انسان گاهي گرفتار گناه مي‏شود و به دنبال آن از خدا آمرزش مي‏خواهد، حد آمرزش خواستن ...

  مي‏فريبد و گناه مي‏کند

  www.akhlagh.net/lib/3/2/5/49/content-65.html

  اخلاق | کتابخانه امام امیرالمؤمنین ع |. شگفتيهاي نهج‏البلاغه‏ · مقدمه مترجم‏ · علي و خدا · علي و پيامبران‏ · علي و محمد · علي و امامت‏ · علي و قرآن‏ · علي و دنيا · علي و آخرت‏.

  ريشه‏ي گناه، نشناختن خداست

  www.akhlagh.net/lib/3/7/2/3/content-31.html

  کتابخانه امام محمد باقر ع |. سيره و سخن پيشوايان · پرتوي از سيره و سيماي امام محمد باقر · امام باقر و خلفاي جور · فضل و دانش امام باقر · امام و مسابقه‏ي تيراندازي.

  حجاب گناه

  www.akhlagh.net/lib/1/36/content-86.html

  بنیادهاد | کتابخانه جامع اخلاق |. فهرست این کتاب. نقشه کامل پایگاه اخلاق. مشخصات كتاب · تذکر چند نکته · بخش يکم: موانع نظري و عملي سير و سلوک · ضرورت آشنايي ...

  تقيد به شرع مقدس و پرهيز از گناه

  www.akhlagh.net/lib/8/3/content-38.html

  تقيد به شرع مقدس و پرهيز از گناه از خصوصيات بارز ايشان تقيد به تمام معنا به شرع مقدس بود به تمام واجبات و مستحبات و ترك محرمات و مكروهات اهتمام تام داشت، براي ...

  12 زنگار گناه، مانع تأثير علم به قيامت

  www.akhlagh.net/lib/7/1/2/2/content-140.html

  پایگاه جامع اخلاق | بنیاد هاد | فهرست. تفسير سوره مبارکه بقره جلسه 11 · رديف نوع عنوان عنـــــوان · 1 هدايت قرآن براي پارسايان · 2 اقامه نماز، عامل طهارت انسان · 3 ارتباط ...

  پيشگيري از گناه و تباهي‌

  www.akhlagh.net/lib/3/5/8/145/content-11.html

  گناه ديدار با طاغوت - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/10/5/13/content-70.html

  دو نفر مسافر که به خراسان آمده بودند، به محضر حضرت رضا عليه‏السلام شرفياب شدند و پرسيدند: ما از فلان جا مي‏آييم؟ آيا نماز ما شکسته است يا تمام؟ حضرت رضا ...

  پديده گناه و تغيير قضاي جامعه‌

  www.akhlagh.net/lib/3/5/8/163/content-7.html

  با اين حال مي توان نقش گناه وهوا پرستي را در حادثه کربلا با تمام وجود لمس کرد وعلت اساسي وريشه هاي آن را درک نمود. البته به پديده گناه تاثير آن در کربلا از منظر ...

  گناه و بي بصيرتي‌

  www.akhlagh.net/lib/3/5/8/163/content-8.html

  گناه نقش کليدي وتعيين کننده اي در مظلوميت ومذبوح شدن حضرت ابا عبدالله (ع) داشته ولي در اين ميان علت هاي ديگري نيز در طول و در ارتباط با اين معضل وجود داشته ...

  ريشه گناه، نشناختن خداست - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/7/3/48/content-31.html

  کتابخانه امام محمد باقر ع |. پرتوي از سيره و سيماي امام محمد باقر · زندگينامه · امام باقر و خلفاي جور · فضل و دانش امام باقر · امام و مسابقه تيراندازي · چهل حديث · نافرجام و ...

  سفره‏ي گناه

  www.akhlagh.net/lib/3/8/1/15/content-7.html

  به مناسبت «ختنه‏ي» پسر منصور دوانيقي مهماني مفصلي به راه انداخته بودند. اتفاقا امام نيز آن روز در حيره بود. منصور وقتي خبر حضور امام صادق را در آن جا شنيد به يکي ...

  گناه بي اعتنائي سواره - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/8/1/8/content-33.html

  طبق روايتي که در کتاب هاي معتبر وارد شده است: در يکي از سال ها امام صادق عليه السلام به همراه بعضي از اصحاب و دوستان خود، براي انجام مناسک حجّ خانه خدا، به سوي مکه ...

  دوري از مجالس گناه - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/8/2/18/content-15.html

  يکي از عوامل تاثير گذار در روح و روان انسان محيط اطراف اوست. عوامل انحرافي از جمله محفل‏هاي آلوده و اجتماعات ضد ارزشي که افراد گنهکار و فاسد آن‏ها را مي‏گردانند، ...

  آيا مرتکب گناه کبيره از اسلام خارج است؟

  www.akhlagh.net/lib/3/8/2/7/content-111.html

  کتابخانه امام جعفر صادق ع |. گنجينه‏ي نور (پرسش‏هاي مردم و پاسخ‏هاي امام صادق) · مقدمه‏ي ناشر · در معني بسم الله الرحمن الرحيم · تفسير «بسم الله الرحمن الرحيم» چيست ...

  توبه و پيامدهاي گناه - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/10/1/2/content-103.html

  توبه و بازگشت به خدا و ترک گناه مانع پيامدهاي سوء آن است، چه پيامدهاي گناه اختصاص به عالم پس از مرگ و قيامت ندارد بلکه در دنيا نيز آثار شومي دارند که پس از انجام ...

  گناه رضايت به مصيبت اعظم

  www.akhlagh.net/lib/3/5/4/28/content-92.html

  آثار گناه

  www.akhlagh.net/lib/4/ta25/content-59.html

  بنیاد علمی فرهنگی هاد | | Akhlagh.Net |. دو ماهنامه خلق · شماره 1 · سرمقاله · نياز انسان به اخلاق · مقدمه · اهميت علم اخلاق · ضرورت توجه به اخلاق · رسالت اخلاق · تعريف اخلاق.

  خوف شديد امام حسن از ارتکاب گناه

  www.akhlagh.net/lib/3/4/3/27/content-56.html

  روزي امام حسن عليه‏السلام مشغول نماز بود، در اين هنگام يک زن بسيار زيبا که شيفته‏ي جمال امام حسن عليه‏السلام شده بود براي کامگيري از آن حضرت کنار امام آمد، و امام ...

  خوف شديد، از ارتکاب گناه - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/4/1/19/content-31.html

  روزي، امام حسن عليه‏السلام مشغول نماز بود در اين هنگام، يک زن بسيار زيبا، که شيفته‏ي جمال امام حسن عليه‏السلام شده بود، براي کام گيري از آن حضرت، کنار امام آمد.

  گناه کبيره و صغيره

  www.akhlagh.net/lib/3/8/2/8/content-163.html

  گناهان به دو دسته تقسيم شده‏اند: 1. صغيره، يعني گناه کوچک، مانند نگاه به نامحرم از [ صفحه 122] روي شهوت؛ 2. کبيره، يعني گناه بزرگ، مانند شرب خمر، رباخواري، يا ...

  بخشي از پرونده تبهکاري و گناه ورزي پسر هنده جگر خوار

  www.akhlagh.net/lib/3/2/1/36/content-39.html

  1- چون نعيم بن صهيب بن العليه (از سپاه علي (ع) در صفين) کشته شد پسر عمويش نعيم بن حارث بن العليه پيش معاويه رفت- و او با معاويه بود- گفت: اين کشته پسر ...

  ترک لذت گناه

  www.akhlagh.net/lib/5/1/content-262.html

  حفظ ايمان درمحيط نامساعد پرسش: براي اينکه دين و ايمان و اعتقادات خود را در اين زمانه که پر از فتنه وفساد در تمام ابعاد است، حفظ کنيم وانشا الله با دين کامل و شيعه ...

  گناه فتوا دهنده بي دانش - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/7/3/48/content-35.html

  «مَنْ أَفْتَي النّاسَ بِغَيْرِ عِلْم وَ لا هُدًي لَعَنَتْهُ مَلائِکَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلائِکَةُ الْعَذابِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْياهُ.»: هر که بدون علم و هدايت به مردم فتوا دهد، فرشتگان رحمت و فرشتگان ...

  ربا خوار و ربا دهنده در گناه برابرند - مرکز

  www.akhlagh.net/lib/3/1/1/content-874.html

  کسي که همه توان خود را در آرزوهايش به کار گيرد · پرهيز دادن از آرزوهاي باطل · نتايج آرزوي دراز · امنيت · امنيت · پيامبران · ويژگي هاي پيامبران · حکايت رسول خدا · انتظار.

  او را شفاعت مي‏کنيم هر چند با گناه انس و جن باشد

  www.akhlagh.net/lib/3/10/4/14/content-105.html

  اميرالمؤمنين عليه‏السلام فرمود: مردي از فرزندان من در سرزمين خراسان با سم مظلومانه کشته مي‏شود، نام او، نام من است و نام پدر او نام موسي بن عمران است، بدانيد هر که او را در ...

  ادرار کجا و گناه از کيست؟ - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/9/2/1/content-32.html

  ديه‏ي مردي که به گناه بر شخص خوابي برآيد

  www.akhlagh.net/lib/3/9/2/3/content-112.html

  کتابخانه امام موسی کاظم ع |. ششصد و پنجاه و پنج پرسش و پاسخ در محضر امام موسي کاظم · پيشگفتار · عقايد · توحيد و معرفت خدا · يکتايي خداوند متعال · آيا خداوند به ...

  اسبابى كه گناه صغيره را كبيره مى‏كنند - بنیاد علمی فرهنگی هاد

  www.akhlagh.net/lib/1/48/content-496.html

  باب چهارم در تفصيل انواع اخلاق و بيان شرافت فضايل و كيفيت اكتساب هر يك و شرح مفاسد رذايل و بيان معالجه خصوصيات هر يك از آنها. اخلاق حسنه و ذميمه و فوايد و ...

  توبه و ترک گناه

  www.akhlagh.net/lib/8/5/content-99.html

  توبه و ترک گناه 1- چگونه مي توانم پاک و طاهر شوم در حالي که قبلاً به انجام معاصي کبيره مبتلا بودم، البته پشيمان هستم، چگونه مي توانم اثرات سوء گناهان گذشته را از ...

  گناه از عذرخواهي بهتر است - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/5/7/20/content-193.html

  کتابخانه امام حسین ع |. لمعة من بلاغة الحسين · مقدمه‏ي ناشر · مقدمه‏ي مترجم · مقدمه‏ي مؤلف · الاهداء · خطب سيدالشهداء الامام الحسين (خطبه‏ها و سخنان بليغ حضرت امام حسين).

  گناه نادان دو گناه محسوب مي شود

  www.akhlagh.net/lib/3/1/1/content-844.html

  1482. پيامبر خدا صلي الله عليه وآله: (هر) گناه دانا، يک گناه است ولي (هر) گناه نادان، دو گناه محسوب مي‏شود.

  6 اعتقاد به قيامت، تنها عامل بازدارنده از گناه

  www.akhlagh.net/lib/7/1/2/2/content-134.html

  پایگاه جامع اخلاق | بنیاد هاد | فهرست. تفسير سوره مبارکه بقره جلسه 11 · رديف نوع عنوان عنـــــوان · 1 هدايت قرآن براي پارسايان · 2 اقامه نماز، عامل طهارت انسان · 3 ارتباط ...

  معيار صغيره و كبيره بودن گناه

  www.akhlagh.net/lib/1/53/content-56.html

  معيار صغيره و كبيره بودن گناه‏ از مباحث گذشته معلوم شد كه بزرگى و كوچكى گناه متأثّر از دو عامل (قبح فعلى و قبح فاعلى) است و نيز معلوم شد در اين تقسيم تمام ...

  بوي بهشت، بوي گناه‏

  www.akhlagh.net/lib/3/9/1/3/content-83.html

  انسان با انديشه و رفتار خويش جان خويش را مي‏سازد. چگونگي آينده انسان به انديشه‏ها و رفتار وي گره خورده است. [ صفحه 127] انسان در راه تکامل روحي خويش نه تنها به آن ...

  ب) گناه از ديدگاه اوشو

  www.akhlagh.net/lib/4/26/content-79.html

  بنیاد علمی فرهنگی هاد | | Akhlagh.Net |. دو ماهنامه تربیتی خلق شماره 26 · سخن نخست · براي انديشيدن · پي‌نوشت · گامهاي نخست سلوک معنوي (2) · اشاره · دستورالعمل سوم: ...

  هجرت از گناه - مرکز

  www.akhlagh.net/lib/4/22/content-106.html

  هجرت از گناه - مرکز

  www.akhlagh.net/lib/4/22/content-106.html

  هجرت از گناه گناه همچون باتلاقي بد بو است که ورود و ماندن در آن، هلاکت انسان را در پي دارد. اگر کسي زشتي آن را احساس کند، حاضر نيست لحظهاي در آن بماند و تمام تلاش ...

  پرده‏پوشي از گناه

  www.akhlagh.net/lib/3/6/3/30/content-241.html

  از جمله الطاف خداوندي بر بنده‏اش، پرده‏پوشي در هنگام ارتکاب معصيت اوست در صورتي که اگر اراده فرمايد او را رسوا مي‏کند و در انظار مردم بي‏اعتبار مي‏سازد، همچنان که ...

  گناه - مرکز

  www.akhlagh.net/lib/4/ta25/content-1596.html

  بنیاد علمی فرهنگی هاد | | Akhlagh.Net |. دو ماهنامه خلق · شماره 1 · سرمقاله · نياز انسان به اخلاق · مقدمه · اهميت علم اخلاق · ضرورت توجه به اخلاق · رسالت اخلاق · تعريف اخلاق.

  گناه بر غير گنهکار نيز شوم و نحس است

  www.akhlagh.net/lib/3/1/3/1/2/content-792.html

  پيامبر خدا صلي الله عليه وآله: گناه، بر غير گنهکار نيز شوم (نحس) است که اگر از او عيب‏گيري کند، خود نيز بدان گرفتار آيد و اگر غيبت او کند، گناه کرده و اگر به ...

  چشم پوشي از گناه و عنايت به جناب مجتهدي

  www.akhlagh.net/lib/8/19/content-43.html

  چشم پوشي از گناه و عنايت به جناب مجتهدي آقايان چايچي و بيگدلي نقل كردند: آقاي مجتهدي فرمودند: در ايام نوجواني كه به مدرسه مي‌رفتم در بين راه به فقرا كمك مي‌كردم.

  شاد شدن به گناه

  www.akhlagh.net/lib/3/1/1/content-832.html

  1448. پيامبر خدا صلي الله عليه وآله: هر که خندان گناه کند، گريان به جهنم رود.

  گناه بني‏هاشم و اهل بيت چه بود؟

  www.akhlagh.net/lib/3/8/3/39/content-12.html

  قرآن با صداي بلند در آيات فراواني به دوستي و محبت به خاندان پيامبر صلي الله عليه و آله فرمان داده و از طهارت و پاکي آنان خبر داده و بر تمسک و اطاعت از آنان سفارش نموده ...

  زندگي بدون گناه - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/10/5/50/content-88.html

  از امام علي بن موسي الرضا عليه‏السلام روايت شده است: جاء رجل الي الصادق عليه‏السلام فقال: قد سئمت الدنيا، فاتمني علي الله الموت. فقال: تمن الحيوة لتطيع لا لتعصي.

  دفع يک توهم (گريه توجيه ‏کننده گناه نيست)

  www.akhlagh.net/lib/3/5/4/28/content-70.html

  با توضيحي که داده شد، اين توهم که گريه بر امام حسين عليه‏السلام عامل توجيه و تکيه‏گاهي براي گناهان است، نيز برطرف مي‏شود. بعضي گمان کرده‏اند که صرف گريه بر ...

  سخت ترين گناه

  www.akhlagh.net/lib/3/2/5/46/content-351.html

  بنیاد علمی فرهنگی هاد | | Akhlagh.Net |. مشخصات · درس اوّل: كلّيات اخلاق اسلامى‏ · مقدمه · جايگاه اخلاق در اسلام‏ · ضرورت اخلاق و خودسازى‏ · روش اخلاقى قرآن‏ · * خلاصه درس‏.

  21. توفيق مصونيت از گناه پيش از بلوغ

  www.akhlagh.net/lib/8/5/content-72.html

  پایگاه جامع اخلاق | بنیاد هاد | آيت الله العظمي محمد تقي بهجت. زندگينامه · ولادت · تحصيلات · مقدمه · استادان بر جسته فقه و اصول · سير و سلوک وعرفان · فلسفه · مرجعيت.

  امام حسين و برخورد با گناه - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/5/6/14/content-80.html

  حضرت ابا عبداللَّه الحسين عليه السلام فرمود: «مَن حَاوَلَ اِمَرءاً بِمَعصيَةِ اللَّهِ کَانَ اَفوُتُ لِمَا يَرجُوا وَ اَسْرَعُ لِمَا يَحذَرُ؛ [1] کسي که با گناه و معصيت اطراف انساني جمع گردد.

  اثر گناه غيبت - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/8/22/content-107.html

  آيت الله علامه سيد محمد حسين طباطبائي. زندگينامه · جدِّ علامه · ولادت · تحصيلات و اساتيد · فعاليت و کسب درآمد · مهارتهاي علامه · هجرت · رحلت · ويژگي ها · 1. ويژگيهاي ...

  گناه و فاصله از بهشت - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/10/5/31/content-92.html

  کتابخانه امام رضا ع |. شهيد خراسان و پناه شيعيان · خطبة الکتاب · هدف از تأليف کتاب حاضر · تاريخ ولادت و ذکر القاب و کنيه و نقش خاتم امام · علت ملقب شدن امام به رضا.

  گناه(25)

  www.akhlagh.net/lib/5/2/content-273.html

  گناه(25) محمد فتحعلي خاني گناه يعنى سرپيچى از فرمان خدا، فرمان‏هاى خداوند گاهى فرمان انجام فعلى هستند و گاهى فرمان ترك يك فعل، گناهكار كسى است كه از اين ...

  مبارزه با گناه - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/2/5/45/content-58.html

  اخلاق | کتابخانه امام امیرالمؤمنین ع |. رمز تداوم انقلاب در نهج‏البلاغه‏ · مقدمه‏ · مسئوليتهاي متقابل · مسئوليتهاي مردم در رابطه با تداوم انقلاب اسلامي · حفظ وحدت.

  دو تن حضرمي و کشته شدن آنها به گناه تشيع - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/2/1/37/content-21.html -

  نسابه ابو جعفر محمد بن حبيب بغدادي " متوفي 245 در کتاب خود بنام " المحبر " ص 479 نقل کرده است: " زياد بن ابيه، مسلم بن زيمر و عبدالله بن نجي را - که هر دو حضر ...

  چاره ‏انديشي در ترک گناه - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/4/3/35/content-260.html

  کتابخانه امام حسن مجتبی ع | اخلاق |. حقايق پنهان · مقدمه از آية الله سبحاني · پژوهشي در ابعاد زندگي مظهر کوثر · نگارش نقلي و تحليلي · حقايق پنهان · پيشگفتار.

  بيشترين گناه اين جنايات به گردن معاويه بود

  www.akhlagh.net/lib/3/5/8/72/content-62.html

  کتابخانه امام حسین ع |. زندگاني امام حسين · ولادت · تاريخ ولادت (سال، ماه، روز) · خوابي که ام ‏الفضل ديد · ماجراي ولادت و نامگذاري · انجام مراسم ديني · رسول خدا از آينده‏ي غم‏ ...


  گناه(25) محمد فتحعلي خاني گناه يعنى سرپيچى از فرمان خدا، فرمان‏هاى خداوند گاهى فرمان انجام فعلى هستند و گاهى فرمان ترك يك فعل، گناهكار كسى است كه از اين ...

  مبارزه با گناه - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/2/5/45/content-58.html

  اخلاق | کتابخانه امام امیرالمؤمنین ع |. رمز تداوم انقلاب در نهج‏البلاغه‏ · مقدمه‏ · مسئوليتهاي متقابل · مسئوليتهاي مردم در رابطه با تداوم انقلاب اسلامي · حفظ وحدت.

  دو تن حضرمي و کشته شدن آنها به گناه تشيع - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/2/1/37/content-21.html -

  نسابه ابو جعفر محمد بن حبيب بغدادي " متوفي 245 در کتاب خود بنام " المحبر " ص 479 نقل کرده است: " زياد بن ابيه، مسلم بن زيمر و عبدالله بن نجي را - که هر دو حضر ...

  چاره ‏انديشي در ترک گناه - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/4/3/35/content-260.html

  کتابخانه امام حسن مجتبی ع | اخلاق |. حقايق پنهان · مقدمه از آية الله سبحاني · پژوهشي در ابعاد زندگي مظهر کوثر · نگارش نقلي و تحليلي · حقايق پنهان · پيشگفتار.

  بيشترين گناه اين جنايات به گردن معاويه بود

  www.akhlagh.net/lib/3/5/8/72/content-62.html

  کتابخانه امام حسین ع |. زندگاني امام حسين · ولادت · تاريخ ولادت (سال، ماه، روز) · خوابي که ام ‏الفضل ديد · ماجراي ولادت و نامگذاري · انجام مراسم ديني · رسول خدا از آينده‏ي غم‏ ...

  اقسام گناه

  www.akhlagh.net/lib/3/1/3/1/2/content-797.html

  کتابخانه پیامبراعظم ص | اخلاق نت |. فهرست این کتاب. نقشه کامل پایگاه اخلاق. نهج الفصاحة · مقدمه مؤلف · آخرالزمان · نشانه هاي آخرالزمان · آخرت · برتري آخرت · آخرت سراي ...

  اولياي خدا و سکوت در برابر گناه

  www.akhlagh.net/lib/3/2/5/72/content-994.html

  اخلاق | کتابخانه امام امیرالمؤمنین ع |. يکهزار سخن از حضرت علي · آبرو · آبرومندي · روش حفظ آبرو · مشتري آبرو · شرط آبروداري · آخرت · ره توشه آخرت · آمادگي براي حساب ...

  پرهيز از عذرخواهي بدتر از گناه - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/5/7/8/content-160.html

  کتابخانه امام حسین ع |. فرهنگ سخنان امام حسين · سرآغاز · سخن مجموعه نهج ‏الحياة · سخناني که ابتداي آنها با حرف «آ» آغاز مي شود · آب · خبر علمي از موجودات آبزي · آبرو.

  ربا خوار و ربا دهنده در گناه برابرند

  www.akhlagh.net/lib/3/1/3/1/2/content-837.html

  1525. پيامبر خدا صلي الله عليه وآله: رباخوار و ربادهنده در گناه ربا برابرند.

  امام سجاد احساس گناه را در دل مردم برمي‏افروخت

  www.akhlagh.net/lib/3/6/3/15/content-5.html

  موضع امام سجاد (ع) درين معني، يعني احساس گناهکاري، موضعي مثبت بود و در آن به خوبي ايستادگي کرد و براي پيش راندن مسلمانان به سوي نفرت از بني‏اميه و افزودن ...


  1.     فصل هفتم آنچه گناه صغيره را به كبيره تبديل مى‏كند

  www.akhlagh.net/lib/1/42/content-290.html

  فصل هفتم آنچه گناه صغيره را به كبيره تبديل مى‏كند گناه صغيره به سبب چند چيز به گناه كبيره مبدّل مى‏شود. اين امور عبارتند از: 1 - اصرار و مواظبت بر انجام صغيره.

  افتخار به گناه‏ - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/6/3/29/content-73.html

  کتابخانه امام سجاد ع |. تحليلي از زندگاني امام سجاد (جلد 2) · علوم امام · علوم امام سجاد · حديث‏ · روايات امام از پيامبر · روايات امام از اميرالمؤمنين · نصايح ارزشمند.

  احساس گناه و عذاب وجدان

  www.akhlagh.net/lib/5/1/content-256.html

  حقيقت ايمان پرسش: ايمان را به طور کامل توضيح دهيد. من خيلي در موردش مطالعه کردم خيلي معاني متفاوتي براش هست. اينکه حق الناس و حق الله و حق النفس جز ايمان يا ...

  ريشه کن کردن گناه

  www.akhlagh.net/lib/5/1/content-253.html

  راه تقويت باورهاي ديني پرسش: راههاي عملي تقويت باورهاي ديني چيست؟ از اهتمام شما به مسائل اعتقادي بسيار خوشحاليم و خداوند منّان را بر اين نعمت بزرگ كه به شما ...

  اصرار بر گناه

  www.akhlagh.net/lib/1/50/content-498.html

  صرار بر گناه‏ بازگشت رذيلت اصرار بر گناه به كداميك از قوى است و مذمّت آن - ضد اصرار توبه است و تعريف آن - آيا در توبه قدرت بر گناه پيشين شرط است؟

  گناه آدم و توبه‏ي او - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/2/5/32/content-11.html

  اقتباس از نهج‏البلاغه خطبه‏ي اول و خطبه 91. خداوند پس از آنکه زمين را آفريد و آن را آماده سکونت انسان ساخت، در ميان مخلوقات خود، آدم (اولين انسان نسل موجود) را برگزيد و ...

  قدر زندان کشيدن بدون گناه را بدان

  www.akhlagh.net/lib/15/1/3/content-245.html

  آقاي فرج‏الله کرمي مرقوم داشته‏اند: در سال 1345 هجري شمسي در روستاي قمشه، جزء دهستان ماهيدشت از توابع کرمانشاه، يکي از خوانين شيرخان به حقوق مردم تجاوز مي‏کرد.

  پرهيز از گناه شرط اول سلوک - بنیاد علمی فرهنگی هاد

  www.akhlagh.net/lib/4/19/content-63.html

  پرهيز از گناه شرط اول سلوک شيخ محمد بهاري معتقد است تا هنگاميكه انسان، مبتلاي به معاصي است، نميتواند محبت ميان خود و مولايش را تحصيل كند؛ بايد سعي در ...

  عذر بدتر از گناه - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/5/7/19/content-172.html

  کتابخانه امام حسین ع |. حکمت‏ نامه امام حسين (جلد 2) · حکمت‏هاي عبادي · الصلاة علي النبي · الحث علي الصلاة علي النبي کلما ذکر · تشويق به صلوات فرستادن بر ...

  درباره گناه - Akhlagh.net

  akhlagh.net/lib/3/6/2/17/content-41.html -

  کتابخانه امام سجاد ع |. بهترين زندگي در پرتو سخنان امام سجاد · برنامه روزانه يک مسلمان · اخلاق و کردار ناپسند · درباره نفس · درباره توبه · درباره رزق و روزي · شيطان.

  Search Results

  1.     پرهيز از گناه شرط اول سلوک - بنیاد علمی فرهنگی هاد

  www.akhlagh.net/lib/4/19/content-63.html

  پرهيز از گناه شرط اول سلوک شيخ محمد بهاري معتقد است تا هنگاميكه انسان، مبتلاي به معاصي است، نميتواند محبت ميان خود و مولايش را تحصيل كند؛ بايد سعي در ...

  عذر بدتر از گناه - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/5/7/19/content-172.html

  کتابخانه امام حسین ع |. حکمت‏ نامه امام حسين (جلد 2) · حکمت‏هاي عبادي · الصلاة علي النبي · الحث علي الصلاة علي النبي کلما ذکر · تشويق به صلوات فرستادن بر ...

  درباره گناه - Akhlagh.net

  akhlagh.net/lib/3/6/2/17/content-41.html -

  کتابخانه امام سجاد ع |. بهترين زندگي در پرتو سخنان امام سجاد · برنامه روزانه يک مسلمان · اخلاق و کردار ناپسند · درباره نفس · درباره توبه · درباره رزق و روزي · شيطان.

  1. گناه و معصيت الهي - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/4/ta25/content-2824.html -

  بنیاد علمی فرهنگی هاد | | Akhlagh.Net |. دو ماهنامه خلق · شماره 1 · سرمقاله · نياز انسان به اخلاق · مقدمه · اهميت علم اخلاق · ضرورت توجه به اخلاق · رسالت اخلاق · تعريف اخلاق.

  آمرزش گناه در پرتو محبت - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/3/4/3/35/content-241.html

  کتابخانه امام حسن مجتبی ع | اخلاق |. حقايق پنهان · مقدمه از آية الله سبحاني · پژوهشي در ابعاد زندگي مظهر کوثر · نگارش نقلي و تحليلي · حقايق پنهان · پيشگفتار.

  گناه خودارضايي

  www.akhlagh.net/lib/5/1/content-149.html

  شيوه هاي نهي از منکر پرسش: يكي از احكام اسلامي بسيار مهم امربه معروف و نهي از منكر ميباشد. ولي من هر چه بيشتر در مورد آن مطالعه ميكنم بيشتر سردرگم ميشوم چون ...

  نکته، راه حفظ قلب از نيت گناه - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/15/1/29/content-125.html

  کتابخانه حضرت ابالفضل العباس ع | اخلاق |. سقاي معرفت · پيشگفتار · لزوم معرفت امام و راه آن · مقدمه · مناظره‏ي اول، وجوب وجود امام · تفاوت «معرفت الله» و «معرفت رب».

  فساد اخلاقي و شيوع گناه

  www.akhlagh.net/lib/3/2/6/5/content-55.html

  يکي از سنتهاي الهي که بر کل تاريخ بشري حاکميت دارد اين است که هرگاه در جامعه‏اي اصول انساني و ارزشهاي اخلاقي و معيارهاي معنوي مورد تمسخر قرار گرفت و مردم از خدا و ...

  پيامبر اسلام و پيراستگي از گناه‏

  www.akhlagh.net/lib/3/1/4/2/content-5.html

  گذشته از آيات فراواني که بر عصمت همه پيامبران از گناه دلالت دارند، مي‏توان از آيه ذيل مصونيت او را از گناه استفاده کرد: «و ان کادوا ليفتنونک عن الذي اوحينا اليک ...

  نقش نيت در گناه

  www.akhlagh.net/lib/3/1/3/1/2/content-786.html

  پيامبر خدا صلي الله عليه وآله: هر گاه گناهي در زمين رخ داد، آن که آن را ديد و از آن نفرت جست، مانند کسي است که حاضر نبوده است. و کسي که حاضر نبوده ولي بدان راضي ...

  گذشته از آيات فراواني که بر عصمت همه پيامبران از گناه دلالت دارند، مي‏توان از آيه ذيل مصونيت او را از گناه استفاده کرد: «و ان کادوا ليفتنونک عن الذي اوحينا اليک ...

  نقش نيت در گناه

  www.akhlagh.net/lib/3/1/3/1/2/content-786.html

  پيامبر خدا صلي الله عليه وآله: هر گاه گناهي در زمين رخ داد، آن که آن را ديد و از آن نفرت جست، مانند کسي است که حاضر نبوده است. و کسي که حاضر نبوده ولي بدان راضي ...

  علاج شيريني گناه

  www.akhlagh.net/lib/5/1/content-273.html

  منتظر واقعي امام زمان عج پرسش: منتظر حقيقي امام عصر كيست؟ كسى كه منتظر و چشم به راه ظهور و قيام جهانى نجات دهنده بزرگ و موعود امت‏ها است، بايسته است از نظر عملى، ...

  جوان گناه کار

  www.akhlagh.net/lib/5/1/content-651.html

  شرايط قبولي اعمال پرسش: شرايط قبولي نماز و اعمال را طبق احاديث به طور کامل ذکر بفرمائيد؟ عبادات، غير از شرايط صحّت، شرايط «قبول» و «كمال» هم دارد. يعني آنچه كه ...

  بازدارندگي نماز از گناه

  www.akhlagh.net/lib/5/1/content-328.html

  موانع استجابت دعا پرسش: تو رو خدا کمکم کنين من 24ساله هستم مدتيه به شدت از درگاه خدا نااميد شدم و ميتونم بگم با خدا قهر کردم علتشم اينه که خدا دعاهاي منو در حق ...

  کوتاهي عمر در اثر گناه

  www.akhlagh.net/lib/3/13/3/2/content-248.html

  کتابخانه امام عسگری ع |. با خورشيد سامرا: تحليلي از زندگاني امام حسن عسکري · مقدمه‏ي مترجم · پيشگفتار · انگيزه‏ي نگارش اين اثر · جلوه‏هايي از شخصيت امام حسن ...

  1. گناه و معصيت، به ويژه دروغ و چشم چراني

  www.akhlagh.net/lib/4/30/content-127.html

  گناه و معصيت، به ويژه دروغ و چشم چراني حريم سحر، حريم قدس و طهارت است. سحر، محفل انس و شهود و استفاده از طعام‌هاي بهشتي است. طبيعي است که حضرت حق، افرادي را ...
  مراقبه و محاسبه نفس

  www.akhlagh.net/lib/10/5/1/79/content-19.html

   

  عنوان درس: مراقبه و محاسبه نفس موضوع درس: شماره درس: 144 تاريخ درس:  متن درس: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و ...

  قانون مراقبه و محاسبه

  www.akhlagh.net/lib/10/5/1/79/content-20.html

   

  عنوان درس: قانون مراقبه و محاسبه موضوع درس: شماره درس: 143 تاريخ درس:  متن درس: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و ...

  ششم: مراقبه - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/1/46/content-33.html -

  ششم: مراقبه‏ و آن عبارت است از آنكه سالك در جميع احوال مراقب و مواظب باشد تا از آنچه وظيفه اوست تخطّى ننمايد و از آنچه بر آن عازم شده تخلّف نكند. مراقبه معناى عامّى است و ...

  حديث قانون مراقبه

  www.akhlagh.net/lib/10/5/1/89/content-31.html

   

  عنوان درس: حديث قانون مراقبه موضوع درس: شماره درس: 432 تاريخ درس:  متن درس: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري و ...

  گام سوم: مراقبه

  www.akhlagh.net/lib/1/10/content-122.html

   

  گام سوم: مراقبه «مراقبه» از ماده «رَقَبَه» به معنى «گردن»، گرفته شده و از آنجا كه انسان به هنگام نظارت و مواظبت از چيزى گردن مى كشد، و اوضاع را زير نظر مى گيرد، اين واژه ...

  حديث قانون مراقبه

  www.akhlagh.net/lib/10/5/1/89/content-32.html

   

  عنوان درس: حديث قانون مراقبه موضوع درس: شماره درس: 431 تاريخ درس:  متن درس: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري و ...

  چشم ترس، اثر مراقبه

  www.akhlagh.net/lib/8/21/content-98.html

   

  چشم ترس، اثر مراقبه آقا سيد هاشم حداد مي فرمودند:« من در تمام مدت سلوک در خدمت مرحوم آقا (قاضي) نامحرم نمي ديدم، چشمم به زن نامحرم نمي افتاد. يک روز مادرم به من گفت: ...

  مراقبه و محاسبة النفس نه نفس پرستي - بنیاد علمی فرهنگی هاد

  www.akhlagh.net/lib/4/32/content-102.html

   

  مراقبه و محاسبة النفس نه نفس پرستي مراقبه در بين عارفان اسلامي و به ويژه مرحوم قاضي طباطبايي بار معنايي مثبت دارد و آن عبارت است از آنکه سالک در جميع احوال ...

  فصل: محاسبه و مراقبه - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/1/48/content-502.html

   

  فصل سوم: راه شناختن نفس · فصل چهارم: حقيقت و ماهيت آدمى · فصل پنجم: سير به عالم بالا با جنبه روحانى · فصل ششم: لذت و الم جسم و روح · فصل هفتم: مفاسد بيمارى ...

   

  بنیاد علمی فرهنگی هاد | | Akhlagh.Net |. دوماهنامه تربيتي خلق شماره 34 · سخن نخست · اخلاق و حماسه · بُعد سياسي · وظايف اخلاقي نامزدهاي انتخاباتي · وظايف اخلاقي مردم.

  ماه محرم و مراقبه

  www.akhlagh.net/lib/4/20/content-171.html

   

  ماه محرم و مراقبه ماه محرم، ماه حزن اهل‌بيت: است؛ بر دوستان اهل‌بيت: سزاوار است كه از باب ولايت و وفاداري و ايمان به خداي متعال و رسول كريم و اهل‌بيت: در ماه محرم به ويژه دهه اول ...

  3. مراقبه

  www.akhlagh.net/lib/8/10/content-47.html

   

  |حضرت آيت الله محمد مهدی کوهستانی. زندگينامه · مولود مبارک · پدر · مادر · دوران کودکي · تحصيلات · در جوار امام رضا(ع) · هجرت به نجف · برتري در بحث · اجتهاد · احاطه علمي.

  مشارطه ، مراقبه و محاسبه

  www.akhlagh.net/lib/5/1/content-873.html

   

  آداب نظر كردن به آئينه · آداب نماز جماعت · آداب سير و سلوک از لسان عارف و حکيم · آداب ازدواج و انتخاب همسر · آداب بيرون رفتن و داخل شدن به خانه · آداب سير و سلوک.

  مراقبه - Akhlagh.net

  www.akhlagh.net/lib/1/53/content-280.html

   

  نقطه‏هاى‏آغازدراخلاق‏عملى ص : 351 مراقبه‏ مرحله دوم از مراحل مرابطه، مراقبت است. يعنى انسان پس از آنكه با خود عهد و پيمان بست بايد در تمام اوضاع و احوال مراقب و نگران ...

  روش مراقبه و مشارطه نفس

  www.akhlagh.net/lib/5/1/content-385.html

   

  شاه نعمت الله ولي پرسش: در مورد شاه نعمت الله ولي و اشعار او توضيحاتي بدهيد؟ سيد نور الدين نعمت الله بن عبدالله بن محمد معروف به شاه نعمت الله ولي موسس فرقه نعمت ...

  فرق مراقبه در اسلام و غرب

  www.akhlagh.net/lib/5/1/content-384.html

   

  اعتبار تذکره الاولياي عطار پرسش: در مورد کتاب تذکره الاوليا و ميزان اعتماد به داستانهاي آن و هر نکته ضروري و جالب ديگر توضيح فرماييد؟ فَريدالدّين ابوحامِد محمّد ...

  مراقبه در ورود به ماه نو - بنیاد علمی فرهنگی هاد

  www.akhlagh.net/lib/4/20/content-169.html

   

  بنیاد علمی فرهنگی هاد | | Akhlagh.Net |. دو ماهنامه خلق / شماره 20 · سخن نخست · معنويت نشان افتخار · پي نوشت · آثار و مراتب معرفت اهل‌بيت: (1) · آثار و مراتب معرفت ...

  مراقبه و محاسبه

  www.akhlagh.net/lib/5/1/content-926.html

   

  آداب و فضيلت ذكر خدا و اهل بيت عليهم السّلام در مجالس · آداب و اوقات طعام خوردن و آشاميدن · آداب و فضيلت مصافحه و معانقه و بوسيدن · آداب نعلين و كفش پوشيدن.

  akhlagh.net

  .: بازدید کنندگان پایگاه اخلاق :.

  mod_vvisit_counterامروز1275
  mod_vvisit_counterدیروز1088
  mod_vvisit_counterاین هفته6061
  mod_vvisit_counterاین هفته12796
  mod_vvisit_counterاین هفته22459
  mod_vvisit_counterماه گذشته10
  mod_vvisit_counterکل بازدیدها9136979